Beginvoorraad opvoeren

 

Het is mogelijk om in CSS de huidige voorraad op te voeren als beginvoorraad.

Dit wordt alleen maar gedaan bij de start met CSS.

Wat is nodig voor het opvoeren van de handelsvoorraad?

De volgende gegevens zijn nodig:

 • Kenteken
 • Marge of BTW
 • BPM
 • Inkoopdatum
 • Oorspronkelijk inkoopbedrag, zonder correcties/herwaardering.
 • Van wie ooit ingekocht (optioneel)

Voorbeeld: Start met het CSS garagepakket op 01-05-2019.

De voertuigen die in voorraad staan per die datum, kunnen als beginvoorraad worden ingevoerd. 

LET OP: HIER WORDT DE BALANSWAARDE VAN HET VOERTUIG INGEVOERD OP HET MOMENT VAN INGEVEN VAN DE BEGINBALANS IN CSS.

(IN DIT VOORBEELD BETREFT HET DE BEGINBALANS DATUM 01-05-2019)

Werkwijze:

 1. Kies Auto in/verkoop
 2. Klik op Opvoeren beginvoorraad 3. Nu volgt eerst een waarschuwing dat deze menukeuze alleen gebruikt kan worden voor de eerder ingekochte voertuigen! 4. Bij de keuze "ja":   Het wachtwoord is: ikweetwatikdoe

 5. Het inkoopscherm verschijnt.
  Hiervoor worden aparte factuurnummers gebruikt en de facturen worden niet doorgestuurd naar de boekhouding. De factuurnummer beginnen met de letter "B" 6. Vul het kenteken in.
  Indien het kenteken niet aanwezig is, kan dit meteen worden toegevoegd.
  Indien het voertuig aangemaakt is / bestaat, dan worden de gegevens ingevuld in het inkoopscherm.
 1. Kies de betreffende soort: Marge of BTW (nieuw/gebruikt) en of het een Import was bij inkoop.

 2. Kies aan de rechterkant, indien bekend, de inkoopdatum bij ‘Factuurdatum’, anders moet hier een datum gekozen worden uit het verleden. Klik op de knop ‘Aanpassen’ rechts naast het vakje Inkoopprijs. Bepaal de juiste prijsopbouw, en zorg dat deze gelijk is aan de waarde van de beginbalans.
 3. Marge: In geval van Marge is het simpel en maar één bedrag.

 4.  

  BTW

  In geval van BTW de inkoopprijs uitgesplitst worden. 5. Als de totaalprijs juist is klik dan op "OK".
  Het inkoopscherm verschijnt weer.

 6. Als alle gegevens, datums, prijzen kloppen klik op "Verder".


  De BPM kan als aanvullende inkoop ingevoerd worden.

 1. klik op "maak factuur".
 

 

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.