ROB-EF v2 instellingen in CSS en ROB-NET vanaf versie 5.73

Noodzakelijke instellingen in ROB-NET en CSS

U dient in ROB-NET enkele instellingen vooraf te controleren en indien nodig aan te vullen. Tevens dient u in ROB-NET zelf de Pakketkoppeling inloggegevens op te vragen, dit doet u als volgt.

Pakketkoppeling inloggegevens opvragen en bewaren

 1. Open https://www.verenigingrob.nl/ 
 2. Klik op "Inloggen ROB-net"
 3. Voer de inlognaam en wachtwoord in (meestal een emailadres als inlognaam) en klik op Inloggen
 4. Klik op Aanmaken en afhandelen aanvragen voor leasemaatschappijen
 5. Klik bovenin op Instellingen > Pakketkoppeling (Ziet u deze niet dan heeft u het verkeerde pakket of bent u met het verkeerde account ingelogd bij ROB-NET.)
 6. U krijgt een pagina te zien met de titel "Pakketkoppeling" 
  Klik op Token opvragen en kopieer deze volledig en plak deze eventueel even in een tekst bestand.

 7. Klik opnieuw op instellingen en kies lidmaatschapsgegevens.
 8. Noteer het lidnummer
 9. Deze gegevens gaan we dadelijk gebruiken om in CSS in te voeren. Maar eerst gaan we de bedrijfsgegevens nog controleren en zo nodig aanvullen.

Bedrijfsgegevens in ROB-NET invoeren

 1. Open https://www.verenigingrob.nl/ 
 2. Klik op "Inloggen ROB-net"
 3. Voer de inlognaam en wachtwoord in (meestal een emailadres als inlognaam) en klik op Inloggen
 4. Klik op Aanmaken en afhandelen aanvragen voor leasemaatschappijen
 5. Klik bovenin op Facturatie > Beheer administratiegegevens
 6. U krijgt een pagina te zien, die (indien u voor het eerst inlogt) compleet leeg is. Indien er gegevens gevuld zijn, dient u deze 100% te controleren, en/of 100% aan te vullen. 
  Zowel Bedrijfsnaam, Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats als ook IBAN, BIC, BTW-nummer, Contactpersoon, Telefoonnummer, E-mail dienen ingevoerd te worden!
  Klik op de knop Wijzigen (rechtsboven) om de gegevens te wijzigen.
 7. Zodra u hierboven alle gegevens heeft ingevoerd gaat u naar CSS. 
 8. U heeft binnen CSS de module nodig ROB-EF Facturatie, dit kunt u laten aanzetten via uw persoonlijke licentie pagina (F1 vanuit CSS > Licentie) 
  Hier dient u module 3103 aan te vinken en te bevestigen.

  Nadat de module ROB-EF is aangezet in CSS (wacht op de bevestiging per email of bel de helpdesk) dient u CSS opnieuw op te starten.
 9. Eenmaal ingelogd in CSS en de module ROB-EF staat aan klikt u bovenin op menu RDW en dan wijst u naar Providers en vervolgens naar RDC en RDC instellingen.
 10. Indien er al een "svc" account bestaat dubbelklikt u hierop, OF u kiest voor Nieuw om een nieuw account toe te voegen.
 11. Op tabblad Algemeen dient u:
  Achter deelnemersnummer de 6 cijfers in te voeren die we eerder opgezocht hebben bij lidnummer bijvoorbeeld 123456.

  Zet het vinkje aan vóór ROB-facturatie.(is deze grijs? dan staat de module ROB-EF (nog) niet aan!!)
  Klik op "ROB Token" Plak hier het Token die u net via de ROB-NET website heeft gekopieerd en klik dan op OK.
  mceclip1.png
 12. Vervolgens gaat u naar tabblad ROB Leveranciers gegevens. Voer daar de gegevens in EXACT zoals u ze in ROB-NET hebt ingevoerd onder het kopje Beheer administratiegegevens. Kopieer en plak tussen de schermen om de gegevens identiek over te nemen.

 

ROB-knop in Werkkaart toevoegen

Om in CSS een werkkaart als ROB-werkkaart te markeren dient u het ROB-opdrachtnummer in te voeren in het daarvoor bedoelde schermpje. Het ROB-opdrachtnummer ontvangt u zodra u in ROB-NET een aanvraag heeft ingediend.

 1. Open een (willekeurige) werkkaart.
 2. Klik rechtsonder op het knopje met zwart/grijs icoontje.
 3. Selecteer in de linkerlijst ROB-Net.
 4. Klik op de groene pijl die naar rechts wijst om de ROB-Net vermelding naar rechts te plaatsen.
 5. Klik op Opslaan
 6. De volgende knop wordt nu toegevoegd aan de balk onderin de werkkaart:
   >>> is deze grijs?? dan staat de module ROB-EF (nog) niet aan.

 

Een leasemaatschappij markeren als leasemaatschappij

Het kan zijn dat wanneer u de eerste ROB-factuur wilt maken een melding verschijnt "Geen leasemaatschappij gevonden" (ook al heet de klant in CSS Athlon of Leaseplan of Just4Lease of Terberg Leasing, etc etc..)

U dient in dit geval bij de klantvermelding in CSS nog een leasemaatschappijnummer in te voeren.

Muteer de klant (leasemaatschappij) in CSS. Bijvoorbeeld vanuit een werkkaart:

 1. Klik op de knop Muteren
   
 2. Klik op de F3 - Klant knop
 3. Klik in het muteer scherm op tabblad Financieel en vul achter Leasemij. nr. (ROB) het 6-cijferige leasemij.nummer in.

.

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.