Snelstart relaties aanmaken of bijwerken

Welke velden worden gestuurd en waar staan deze velden in CSS?

De velden in Snelstart worden aangegeven beginnend met “prp” zoals “prpNaam” en staan links van de pijl (==>)

De velden rechts van de pijl worden gevuld vanuit de invoer in CSS en zijn soms samengestelde gegevens.

 

De volgende velden worden altijd gestuurd, kunnen nooit leeg zijn in Carsys dus er wordt altijd iets gestuurd:

 • prpRelatieCode   ==>  debiteur of crediteurnummer
 • prpNaam      ==>  Naam       (samengesteld uit voorletters, tussenvoegsel en achternaam)

Rode kaders in schermafdruk

mceclip0.png

De volgende velden (op de komende pagina’s) worden ALTIJD gestuurd, ook indien deze leeg is (indien leeg, wordt deze in snelstart ook leeggemaakt, indien die gevuld is in Snelstart)

 • prpVestigingAdresContactPersoon   ==>  Tav1
 • prpVestigingAdresPostcode   ==>  PostCode1
 • prpVestigingAdres   ==>  Straat1    (wordt samengesteld uit straat, huisnummer en toevoeging)
 • prpVestigingAdresPlaats   ==>  Woonplaats1
 • prpVestigingAdresLandID   ==>  landID   (indien niet gevuld in Carsys wordt landID = 0 gestuurd)

Groene kaders in schermafdruk

mceclip1.png

 • prpCorrespondentieAdres   ==>  Straat2    (wordt samengesteld uit straat, huisnummer en toevoeging)
 • prpCorrespondentieAdresContactPersoon   ==>  Tav2
 • prpCorrespondentieAdresPlaats   ==>  Woonplaats2
 • prpCorrespondentieAdresPostcode   ==>  PostCode2
 • prpCorrespondentieAdresLandID   ==>  landID    (indien niet gevuld in Carsys wordt landID = 0 gestuurd)

Oranje kader in schermafdruk

mceclip2.png

 • prpAanmanen   ==>  Indien Particulier wordt 2 ingevuld (=consument) of indien Zakelijk is ingevuld wordt 1 ingevuld (=onderneming)

Blauwe kader in schermafdruk

mceclip3.png

 • prpEmail   ==>  Email

Paarse kader in schermafdruk

mceclip4.png

 • prpWebSiteUrl   ==>  URL

Lichtblauwe kader in schermafdruk

mceclip5.png

De volgende velden (op de komende pagina’s) worden alleen gestuurd of bijgewerkt indien deze in Carsys is gevuld, indien in Snelstart al iets ingevuld is dan worden de gegevens dus NIET overschreven met "niks" indien in CSS ook "niks" is ingevuld.

 • prpKredietLimiet   ==>  KredietLimiet
 • prpKrediettermijn   ==>  Krediettermijn
 • prpKvkNummer   ==>  val(kvknummer)
 • prpBtwNummer   ==>  BtwNummer
 • prpRekeningnummerBank2   ==>  val(BankRekening)
 • prpIban   ==>  IBAN

Gele kaders in schermafdruk

mceclip6.png

 • prpTelefoon   ==>  TelNummer1
 • prpTelefoonMobiel   ==>  TelNummer2

mceclip7.png

 • prpFax   ==>  FaxNummer

mceclip8.png

 • prpMemo   ==>  Notitie

mceclip9.png

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.