Magazijn tellingen snel kunnen verwerken

Ga naar menu Magazijn

Klik op Voorraadbeheer

mceclip0.png

 

Klik op Magazijn inventarisatie

mceclip1.png

 

Het volgende scherm verschijnt.

U ziet een kolom met de naam "NIEUWE VOORRAAD". (rode kader)

In het begin is deze gelijk met de huidige voorraad (kolom "VOORRAAD").

Deze kolom gebruikt u om de voorraad tellingen in te voeren.

mceclip3.png

 

Dubbelklik op het veld onder "Nieuwe voorraad" bij het artikel die u wenst te corrigeren.

Bijvoorbeeld ruitensproeiervloeistof

U ziet dat het een invoer veld wordt.

Hier kan nu alleen een POSITIEF getal ingevoerd worden, dus een getal boven de 0 (nul).

Druk op ENTER (op uw toetsenbord) om de waarde op te slaan.

mceclip4.png

 

Na bevestigen van de waarde wordt de regel groen gekleurd, wat aangeeft dat er een wijziging op plaats heeft gevonden.

1. Om de telling op te slaan en af te sluiten klikt u op de knop waar de 1 bij staat. De voorraad correcties worden opgeslagen bij de artikelen.

2. Om de telling later verder op te pakken klikt u op de knop waar de 2 bij staat. De voorraad correcties worden nog niet opgeslagen bij de artikelen.

mceclip5.png

 

Bij het artikel in het logboek kunt u zien dat de voorraad werd gecorrigeerd. en door welke gebruiker in CSS.

mceclip6.png

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.