Pechonderwegservice.nl gebruiken

Pechonderwegservice.nl is beschikbaar vanaf versie 5.68D.

Eerst dient de koppeling ingesteld te worden, klik op deze link hoe de koppeling in te stellen is. Heeft u dit al gedaan dan kan verder gelezen worden in dit document.

Een Pechonderwegservice.nl kan vanuit diverse schermen aangevraagd, bekeken, verlengt en afgedrukt worden.

  1. Via Kenteken muteerscherm
  2. Vanuit een (kenteken)werkkaart
  3. Via menu Voertuigen

In dit document wordt eerst getoond waar de knoppen te vinden zijn in de 3 verschillende schermen, verderop in dit document wordt uitgelegd hoe het Pechonderwegservice.nl scherm werkt (klik hier om hier naar toe te springen). Dit scherm is voor alle 3 de methodes identiek.

Of klik hier voor mogelijke foutmeldingen en bijbehorende reden

 

 

1. Via kenteken muteerscherm.

Klik op Voertuigen (F6)

mceclip0.png

Dubbelklik op een voertuig van welke u een pechhulp wilt aanvragen of verlengen.

mceclip1.png

Klik onderin op de knop Pechhulp

mceclip2.png

Klik op Pechonderweg

mceclip3.png

Indien u het volgende schermpje te zien krijgt, wil dat zeggen dat er nog geen passen voor het geselecteerde voertuig gevonden zijn.

mceclip6.png

Na het klikken op OK kan een pas worden aangevraagd.

Tevens zal automatisch het geselecteerde kenteken zijn ingevuld. Alsmede tijdens aanvragen zullen de voertuig- en klantgegevens automatisch ingevuld zijn.

 

 

2. Vanuit een (kenteken)werkkaart.

Open de Agenda (F3) of Werkorders (F2)

mceclip7.png

Dubbelklik op een werkkaart vanuit de lijst werkorders of de agenda. 

Vanuit agenda

mceclip10.png

Vanuit werkorderlijst

mceclip9.png

 

Nadat de werkkaart geopend is, klik op tabblad Voertuig en klik op Pechhulp

mceclip11.png

 

Klik op Pechonderweg

mceclip12.png

Indien u het volgende schermpje te zien krijgt, wil dat zeggen dat er nog geen passen voor het geselecteerde voertuig gevonden zijn.

mceclip6.png

Na het klikken op OK kan een pas worden aangevraagd.

Tevens zal automatisch het geselecteerde kenteken zijn ingevuld. Alsmede tijdens aanvragen zullen de voertuig- en klantgegevens automatisch ingevuld zijn.

 

 

3. Via menu Voertuigen

Klik op menu Voertuigen

Klik op Pechonderweg service

mceclip4.png

Via het scherm dat volgt zullen alle bestaande passen worden getoond en er kan gezocht worden op een specifiek kenteken.

 

 

 

Aanvragen/verlengen van een pechhulppas.

Via bovengenoemde methodes komt men altijd in hetzelfde scherm terecht met 1 verschil onderling.

  1. Via Kenteken muteerscherm >> het kenteken in kwestie is al geselecteerd bij aanvragen / verlengen
  2. Vanuit een (kenteken)werkkaart >> het kenteken in kwestie is al geselecteerd bij aanvragen / verlengen
  3. Via menu Voertuigen >> men dient een kenteken te selecteren bij aanvragen én bij verlengen.

Zoals aangegeven, na het kiezen van optie Pechonderweg in het Pechhulp menu krijgt men een melding te zien indien er nog géén pechhulp pas gevonden is:

mceclip13.png

Bestaat er wel al een pas dan zal de melding niet verschijnen en komt men direct in het volgende scherm:

In deze uitleg zijn wij via menu Voertuigen gegaan naar Pechonderwegservice.nl. 

Dat betekend dat we alle pechhulppassen zullen zien, in dit voorbeeld maken we gebruik van een test-account waarbij 1 voertuig pechhulp pas aangemaakt is. 

In het volgende schermafdruk is het scherm opgedeeld in 4 delen:

  1. (rood) Filteren op alle kentekens of een specifiek kenteken
  2. (groen) Aanvraag/Verlengen knop kan men een pechhulp aanmaken of verlengen. Pas ophalen kan men de pechhulp PDF brief afdrukken.
  3. (blauw) De lijst met (alle) passen van (alle) kenteken(s)
  4. (oranje) Voertuigbestand bijwerken > deze knop dient regelmatig aangeklikt te worden om de pechhulp einddatums bij te werken in het voertuigbestand.

mceclip15.png

 

Aanvraag/verleng een pechhulp pas.

Klik op de knop Aanvraag/verleng

mceclip16.png

Kies het kenteken waarvoor de pas aangevraagd of verlengt dient te worden.

mceclip21.png

Controleer de geautomatiseerde ingevulde gegevens.

mceclip22.png

Klik op Aanvragen/verlengen

mceclip19.png

Indien er een succesvolle aanvraag is plaatsgevonden zal automatisch de bijbehorende pechhulp pas PDF worden opgevraagd en getoond om af te drukken / op te slaan.

mceclip23.png

PDF ziet er als volgt uit:

mceclip24.png

 

 

Mogelijke foutmelding tijdens aanvragen / verlengen van pechhulp:

"No car found for provided registration"

mceclip14.png

Deze melding geeft aan dat het opgegeven kenteken niet bestaat of niet bekend is in de globale database van Pechonderwegservice.nl

 


"invalid character '<' looking for beginning of value"

 

mceclip20.png

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.