Volgorde foto's aanpassen

Nieuwe manier om de volgorde van voertuigfoto's te wijzigen :

* Nieuw scherm achter de nieuwe button :

* Click op een foto om te selecteren :

* Click daarna op een andere foto om de geselecteerde foto voor die foto in te voegen :

* De gewijzigde volgorde wordt pas opgeslagen na Opslaan.
* Opmerkingen :
* - Is ook vanuit Publicatie
* - 2 keer op eenzelfde foto clicken om de selectie op te heffen.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.