Vervanging distributieriem detectie

Sinds enige tijd kan CSS herkennen of er een distributieriem (set) vervangen is op een voertuig. 

Dit wordt sowieso elke keer gevraagd zodra u een factuur maakt voor een kenteken middels het tussenscherm voordat de factuur afgedrukt wordt:

mceclip1.png

Met de functie "Vervanging distributieriem detectie" kan met terugwerkende kracht in de werkplaatshistorie gezocht worden naar deze vervangingen.

CSS controleert of er in de werkplaatshistorie een trefwoord wat correspondeert met "distributie" of "timing" e.d. voorkomt én of er niks is ingevuld bij het voertuig zelf als het gaat om het interval/wanneer vervangen/bij welke stand vervangen.

mceclip0.png

Met behulp van de functie Vervanging distributieriem detectie wordt onder andere de "CRM manager" taken gevuld (te zijner tijd) en kan tijdens het plannen van een nieuwe werkkaart gezien worden wanneer een distributieriem vervangen is / moet worden.

De functie is te benaderen via menu Voertuigen

Klik op Vervanging distributieriem detectie

mceclip0.png

Indien deze functie al eerder is gestart wordt de vraag gesteld om verder te gaan waar men de laatste keer is gebleven.

Hier kan op Ja of Nee geklikt worden.

Bij Nee begint het systeem van voor af aan te zoeken naar voertuigen waar wel ooit een distributieriem is vervangen (naar het schijnt o.b.v. trefwoord in werkplaatshistorie) maar waar geen gegevens over het interval/wanneer vervangen/bij welke stand is ingevuld in het voertuig.

mceclip1.png

 

Indien er tijdens het zoeken een voertuig gevonden wordt waarbij in de werkplaatshistorie een trefwoord voorkomt die correspondeert met distributie of timing én de interval gegevens en wanneer deze vervangen is niet ingevuld zijn wordt het volgende scherm getoond. Dit scherm wordt bij elke trefwoord detectie getoond. Het kan voorkomen dat een voertuig vaker voorkomt.

mceclip2.png

Er zijn een 5 tal gekleurde kaders te zien in bovenstaande schermafdruk.

 • Rood = Werkkaart inzien = Knop om de betreffende historische werkkaart te tonen om in te zien wat er destijds gebeurt is.
 • Groen = Gevonden artikel(en) = De regels wat CSS heeft gevonden waar een trefwoord match op heeft plaatsgevonden
 • Blauw = Artikel info = De detail informatie van de betreffende geselecteerde regel in groene kader
 • Oranje = Distributieriem interval = De gegevens benodigd zodat CSS in toekomst weet en u kan vertellen wanneer een distributieriem vervangen dient te worden. Dit signaal komt terug in de CRM manager en in de signalen lijst tijdens het aanmaken van een werkkaart vanuit de agenda (middels de groene plus)
 • Geel = Knoppen:
  • Afbreken = de functie Vervanging distributieriem detectie stoppen (om later verder te gaan)
  • Distributieriem is vervangen = de gegevens in het oranje kader worden opgeslagen en er wordt bij het voertuig aangegeven dat de distributie inderdaad is vervangen. CSS vult geautomatiseerd de betreffende factuurdatum en de kilometerstand opgegeven op die factuur in als "wanneer vervangen en bij welke tellerstand"
  • Distributieriem is niet vervangen = de gegevens ingevuld in oranje kader worden ook in dit geval opgeslagen (mits ingevuld) echter "wanneer vervangen en bij welke tellerstand" worden niet ingevuld

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.