To do lijst klanten - Verwijderen klanten

Indien een gebruiker in CSS géén recht heeft om een klant te mogen verwijderen, kan hij of zij wel een aanvraag hiervoor indienen.

Hierna zal de betreffende klant nog niet zijn verwijderd, maar wordt deze wel toegevoegd aan de zogenaamde "To Do lijst klanten" via menu Klanten te benaderen:

mceclip1.png

 

 

Hoe een klant verwijderen?

  • Open klant scherm.
  • Zoek een klant. Deze klant mag géén werkkaart meer open hebben op zijn/haar naam. 
  • Selecteer de klant uit de lijst.
  • Klik op Verwijderen

mceclip2.png

 

Een gebruiker binnen CSSA die geen rechten heeft om een klant te verwijderen zal de volgende vraag krijgen:

Verwijderen van klanten is niet toegestaan. In plaats daarvan een aanvraag indienen ?   Ja of Nee

mceclip3.png

Na het klikken op Ja, zal de volgende melding verschijnen.

mceclip4.png

 

Vervolgens zal de klant in kwestie in de lijst met "To Do lijst klanten" terecht komen.

Deze functie is alleen te benaderen door een CSS gebruiker die wél het recht heeft om gebruikers te verwijderen.

mceclip5.png

In deze lijst kan de gebruiker mét verwijder rechten een keuze maken om "Ongedaan" te maken of de klant inderdaad te verwijderen.

mceclip6.png

 

Ter info:

Rechten van gebruikers kunnen ingesteld worden via Programma > Gebruikers > selecteer een gebruiker > klik op knop Rechten.

Daar kan op tabblad Klant het vinkje weggehaald worden vóór Verwijderen. Wat het recht voor die gebruiker ontneemt om Klanten uit het systeem te mogen verwijderen.

mceclip0.png

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.