Agenda instellingen - tabblad Werkplaats

Tabblad werkplaats

Let op, dit tabblad kent 2 verschillende indelingen.

Afhankelijk van de actieve modules in uw CSS licentie.

 

Met module urenverantwoording / planning op monteur.

In dit geval kan men aangeven op welke dagen de werkplaats geopend is. 

De beschikbare uren (inplanbare uren) zullen via de personeelsleden worden aangegeven middels werktijden. Zie hiervoor dit document (klik hier)

Tevens kan de begintijd, einde tijd van de algehele pauzes aangegeven worden. Deze pauzetijden gelden voor alle medewerkers.

mceclip4.png

 

Zonder module urenverantwoording / planning op monteur.

Aangezien geen gebruik gemaakt wordt van de module planning op monteur (welke los aan te zetten is, of inbegrepen is in de module urenverantwoording) zal men op een andere manier de beschikbare inplanbare uren moeten aangeven.

Het tabblad Werkplaats in de agenda instellingen zal dan als volgt uit zien.

Achter elke dag kan aangegeven worden hoeveel uur in totaal te plannen is voor de betreffende dag.

mceclip0.png

 

Deze uren worden in dit geval dan bovenin de agenda (in schermafdruk in groene gedeelte) worden weergegeven. Afhankelijk van de geplande duur van een werkkaart zal het aantal uur worden afgetrokken van deze uren:

mceclip1.png

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.