Externe kosten na verkoop

In dit voorbeeld is het voertuig al verkocht en is er een correctie op de prijs via (verkoopcorrectie na verkoop) uitgevoerd.

mceclip0.png

Na verkoop van een voertuig kan het voorkomen dat er alsnog externe kosten gemaakt zijn voor dit voertuig.

mceclip1.png

In onderstaand scherm kan het kenteken worden ingevuld.

mceclip1.png

Met de knop toevoegen kunnen de externe kosten worden toegevoegd.

mceclip2.png

Nu de auto al verkocht is, worden deze kosten geboekt op het ingevulde rekeningnummer.

mceclip3.png

 Indien er geen "factuurnummer crediteur" (123-456) is ingevuld volgt de volgende foutmelding.

mceclip3.png

In het volgende overzicht bij de auto in-en verkoop historie is te zien hoe de boekingen verwerkt zijn.

Het voertuig is ingekocht voor € 22.000,00 inclusief BTW.
Het voertuig is verkocht voor € 24.000,00 inclusief BTW.
Op de verkoopprijs is een korting gegeven van € 1.000,00 via "verkoopcorrectie na verkoop".

mceclip4.png

 

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.