Dienstrooster/aanwezigheidsplanner

In CSS heeft u de mogelijkheid om dienstroosters te maken om vervolgens de aanwezigheid van personeelsleden in te roosteren in de aanwezigheidsplanner. Zo i s het mogelijk om een standaard rooster te maken of een rooster voor halve dagen.

Dienstrooster

In deze paragraaf wordt het aanmaken van een nieuw dienstrooster voor halve dagen.Ga via het hoofdmenu naar het ‘Overzicht roosters’ scherm: ‘Programma’ à ‘Personeel’ à ‘Dienstroosters’ (zie figuur 2.12).

mceclip0.png
Figuur 2.12 ‘Overzicht roosters’ scherm

Klik op de ‘Nieuw’ knop, waardoor het ‘Nieuw rooster aanmaken’ scherm wordt geopend (zie figuur 2.13).

mceclip1.png
Figuur 2.13 ‘Nieuw rooster aanmaken’ scherm ‘leeg’

Het scherm is nagenoeg leeg op de pauzes na. De pauzes zijn ingevuld op basis van de ingevoerde tijden in de agenda instellingen (tabblad ‘Algemene pauzes). Er wordt rekening gehouden met de pauzes (al dan niet eigen tijd).

Voer in naam, selecteer de kleur (wordt getoond in de ‘Aanwezigheidsplanning per monteur’) begintijden en eindtijden per dag waarvoor het rooster moet gelden en sla het nieuwe rooster op. (zie figuur 2.14).

mceclip2.png
Figuur 2.14 ‘Nieuw rooster

In figuur 2.12 ziet u 2 bestaande roosters. ‘Geen Rooster’ is speciaal om een uitzondering te maken bij het inroosteren van personeel (zie figuur 2.15 en paragraaf 2.4.3).

mceclip0.png
 Figuur 2.15 ‘Muteren eerste rooster’ scherm ‘Geen Rooster’

Personeelslid inroosteren (aanwezigheid)

 

Het in paragraaf 2.4.1 gemaakte rooster zal nu worden gebruikt bij het inroosteren van de aanwezigheidsplanning’ voor het personeelslid Jan Janssen.

Ga via het hoofdmenu naar het ‘Overzicht roosters’ scherm: ‘Programma’ à ‘Personeel’ à ‘Aanwezigheidsplanning’ (zie figuur 2.16).

mceclip1.png
Figuur 2.16 ‘Aanwezigheidsplanning per monteur’

Selecteer de monteur ‘Jan Janssen’ en het rooster ‘Halve dagen dienstrooster’. Vervolgens selecteert u met de muis een week waarvoor u Jan wilt inroosteren (zie figuur 2.17).

mceclip2.png
Figuur 2.17 week 30 geselecteerd

Klik vervolgens  de ‘Inplannen’ knop waardoor de geselecteerde dagen vetgedrukt zijn in de kleur van het geselecteerde rooster à in dit geval ‘Rood’(zie figuur 2.18).

mceclip3.png
Figuur 2.18 week 30 ingeroosterd

Jan Janssen is nu ingeroosterd voor week 30. U heeft de flexibiliteit om Jan in te roosteren op basis van meerdere roosters, zoals bijvoorbeeld week dertig halve dagen en bijvoorbeeld week 31 hele dagen.

Uitzondering inroosteren

Mocht er een uitzondering worden gemaakt, gebruik het rooster ‘Geen Rooster’ (zie ook paragraaf 2.4.1). doordat er geen tijden zijn gekoppeld aan dit rooster is het mogelijk om zelf tijden in te geven. Dit ‘rooster’ is te gebruiken om één dag in te roosteren in plaats van een hele week.

Bijvoorbeeld u wilt een uitzondering voor Jan inplannen op maandag 27 juli 2015. Selecteer monteur Jan Janssen en kies het rooster ‘Geen Rooster’.  Selecteer vervolgens de 27e juli en klik op de ‘Inplannen’ knop, waardoor het ‘Aanwezigheidsplanning’ wordt geopend (zie figuur 2.19).

 

mceclip4.png
Figuur 2.19 Aanwezigheidsplanning’ scherm

Voor in de (afwijkende)tijden  en sla de gegevens op en de aanwezigheidsplanning wordt adequaat bijgewerkt (zie figuur 2.20).

mceclip7.png
Figuur 2.20 Uitzondering ingepland 27 juli 2015

Gevolgen diverse tijden

In hoofdstuk 2 zijn de diverse soorten tijden op diverse niveaus de revue gepasseerd:

  • Kenbaar gemaakt op personeelsniveau (toevoegen personeelslid)
  • Ingeroosterd via de aanwezigheidsplanner
  • Algemene pauze(s)

 

CSS houdt rekening met de tijden, zoals hierboven opgesomd, volgens hiërarchische indeling. Met andere woorden: indien er uren voor een monteur zijn ingeroosterd via de aanwezigheidsplanner, maar ook op personeelsniveau (zie paragraaf 2.2.2), DAN krijgen de uren ingepland via de aanwezigheidsplanner voorrang. Zijn er geen uren via de aanwezigheidsplanner voor een monteur ingeregeld, DAN zullen de uren die zijn ingevoerd op personeelsniveau gebruikt worden.

 Voorbeeld Jan Janssen

In het voorbeeld van Jan Janssen, is er via de aanwezigheidsplanner week 30 ingeroosterd  voor halve dagen van 08:00 – 12:15 pauze eigen tijd (zie paragrafen 2.4.1 en 2.4.2). De ‘reguliere’ werktijden van Jan zijn van 08:15 – 17:15 uur (zie paragraaf 2.1.2). Verder is er standaard een algemene pauze  (eigen tijd) van 10:15 – 10:30 uur.

CSS zal er nu voor zorgen dat de uren van Jan conform de aanwezigheidsplanner en ‘Algemene pauzes’ instellingen (via de agenda instellingen) worden gebruikt:

 

mceclip8.png
Figuur 2.21 Voorbeeld beschikbaarheid via ‘Overzicht planningen per monteur op 21-07-2015


Een ander voorbeeld:

mceclip9.png
Figuur 2.22 Beschikbaarheid alle plan-bare monteurs op 21-07-2015 via het aanmaken/inplannen van een werkkaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.