Passant debiteurnummer instellen

Indien er een magazijn bon (ook wel passant bon genoemd) gefactureerd wordt zal deze op het debiteurnummer van de passant geboekt worden in de boekhouding.

Het instellen van het debiteurnummer van de passant kan als volgt:

Klik op menu Boekhouding.

Klik op Werkplaatsfacturatie

mceclip1.png

Het debiteurnummer passant staat in CSS standaard ingesteld op 99999.

Wordt er in de boekhouding een ander debiteurnummer gebruikt voor een passant dan kan dit hier ingesteld worden:

mceclip2.png

Klik vervolgens op "opslaan"

mceclip3.png

 

Verschijnt er tijdens het opslaan van deze instelling de melding "U moet een geldig grootboek rekeningnummer invullen!" ?

Dan betekent dit dat er een foutieve instelling in de grootboekinstellingen van dit scherm bestaat. En dan dient er een controle over het grootboekschema gedaan te worden.

Voor meer informatie hierover klik op de volgende link: klik hier om het document over grootboekrekeningen te openen.

mceclip4.png

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.