Benodigde informatie voor de koppeling met de boekhouding

De CSS koppeling een boekhoudprogramma is meestal de basis voor de facturen naar de boekhouding te sturen.

Daarnaast kan op artikel, artikelgroep of verrichting ook nog een aparte grootboekrekening aangestuurd worden. Zie voorbeeld artikel (boete) makenartikelgroep grootboeknummers toekennen

Een kopie van de balans, verlies & winst rekeningen kunnen vanuit het boekhoudprogramma  geëxporteerd worden naar Excel.
Dit grootboekschema is de basis voor de inrichting van de koppeling van CSS met de boekhouding.
Daarnaast heeft Car-Systems een eigen Excel document "Koppeling instellen.xlsx" ontworpen, waarin gevraagd wordt om al of niet samen met de boekhouder/accountant de gewenste grootboekrekeningen in te vullen.
Op basis van het document "Koppeling instellen.xlsx" wordt de specifieke inrichting van de koppeling bepaald.
Ook zijn de dagboeken, BTW-codes/grootboekrekeningen, tegenrekeningen voor de interne en garantieboekingen zijn van belang.

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.