ROB Factuur foutmelding - Het BTW-bedrag voor grondslag 1 komt niet overeen met het bedrag ex-BTW....

De volgende foutmelding komt in beeld tijdens het maken van een ROB-Factuur vanuit CSS:
---------------------------
Er is een fout opgetreden tijdens de communicatie met RDC
Melding volgens RDC : 
Het BTW-bedrag voor grondslag 1 komt niet overeen met het bedrag ex-BTW maal het BTW percentage (2367)
---------------------------
De melding geeft aan dat het 'totaalbedrag inclusief btw' niet overeenkomt met het 'totaalbedrag exclusief btw' maal 'btw percentage'.

In dit voorbeeld zien we dat Excl BTW totaal bedrag 161,34 betreft.
Als dat getal vermenigvuldigt wordt met het huidige BTW percentage (21%)
161,34 x 1.21 = 195,22
In CSS wordt echter incl btw totaalbedrag van 195,23 getoond. 
Hier is dus sprake van 1 cent verschil.
Oplossing is als volgt:
 1. Sluit de werkkaart.
 2. Klik bovenin op menu Facturatie
 3. Klik op Instellingen

 4. Controleer of de instelling 'BTW Berekenen' niet op 'Op regelniveau' staat ingesteld.
  Indien dit wel het geval is verander deze instelling dan naar 'Over totaal factuurbedrag'
 5. De instelling moet dus als volgt staan:
  Niet op 'Op Regelniveau'
  Maar wel op 'Over totaal factuurbedrag'
 6. Probeer de ROB factuur nogmaals te maken om te controleren of hiermee het probleem opgelost is.

Indien dit niet de oplossing blijkt, neem dan contact op met onze helpdesk.

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.