Magazijnvoorraad lijst - Verschil tussen boekhoudkundige en fysieke voorraad

Magazijn voorraadlijsten kunnen afgedrukt worden via menu Afdrukken > Magazijn > Magazijnlijst selectie

Kies de vervolgens de criteria voor uw magazijnlijst.

Er kan ook direct op "OK" geklikt worden.

De magazijn voorraadlijst wordt vervolgens samengesteld.

Er kunnen diverse kolommen toegevoegd worden, waaronder "Voorraad Boekhoudkundig" en "Voorraad Fysiek".

Deze velden zijn als volgt samengesteld :

Voorraad boekhoudkundig ==> (Eigenlijk alles wat (nog) niet gefactureerd is)

  • Voorraad
  • Aantal op werkkaarten met plandatum in de toekomst
  • Aantal op werkkaarten met plandatum in het verleden
  • Aantal op ongeplande werkkaarten
  • Aantal op pakbonnen*

Voorraad fysiek ==> (alles wat nu in het magazijn ligt)

  • Voorraad
  • Consignatie voorraad
  • Aantal op werkkaarten met plandatum in de toekomst
  • Aantal op ongeplande werkkaarten

De fysieke voorraad gaat ervan uit dat alle artikelen die nog fysiek te grijpen zijn. Dat wil zeggen de artikelen met een daadwerkelijke getal in "voorraad" maar ook de "consignatie voorraad" plus de artikelen op nog niet gefactureerde werkkaarten in de toekomst en de artikelen op de  ongeplande werkkaarten.

Het kan namelijk zo zijn dat deze artikelen op de toekomstige geplande en ongeplande werkkaarten van de werkkaarten worden verwijderd. Deze artikelen kunnen dan opnieuw gepakt worden om te gebruiken op andere werkkaarten. De klant van de garage kan namelijk de afspraak annuleren of een offerte weigeren. 

Het is dan zaak om de artikelen van de werkkaart te verwijderen of de werkkaart in zijn geheel te verwijderen uit de werkorder lijst. Deze artikelen worden vervolgens qua aantallen weer toegevoegd aan het Voorraad getal:

In tegenstelling tot de boekhoudkundige voorraad worden bij de fysieke voorraad NIET de artikelen bijgeteld die staan op pakbonnen (d.w.z. onverzamelde pakbonnen* in CSS) of werkkaarten die gepland zijn in het verleden.

De reden hiervoor is dat in die twee gevallen zeer waarschijnlijk de artikelen wél zijn verkocht of inmiddels gebruikt / gemonteerd zijn. Er dient alleen nog een factuur gemaakt te worden. 

Aangezien de artikelen op de auto zijn gemonteerd of deze zijn inmiddels meegenomen door de klant kunnen deze artikelen niet meer als fysiek aangeduid worden. Echter omdat ze nog niet als omzet zijn geboekt in uw boekhouding (want er is geen factuur en dus nog niet geboekt in uw boekhouding / administratie) worden ze wél als boekhoudkundige (economische) voorraad geteld.

* Met onverzamelde pakbonnen worden in dit geval de pakbonnen bedoeld waarmee u in CSS een verzamelfactuur kunt maken. Hiermee bedoelen wij dus niet de pakbonnen die u van uw leverancier ontvangt.

Klik hier voor meer informatie over verzamelfacturen maken in CSS.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.