Globalisatie / Marge-overzicht

 

1x per jaar moeten de volgende keuzes gemaakt worden.

Kies de juist periode.

Het volgende overzicht wordt getoond.

 

 

Afsluiten van de fiscale periode.

Als na de BTW-aangifte van de betreffende periode, de periode in CSS wordt afgesloten, zullen eventuele wijzigingen die later nog plaatsvinden in die periode niet meer worden bijgewerkt in dit scherm. (De getallen worden bevroren). CSS  berekent deze bedragen dan niet opnieuw. Deze wijzigingen worden op het einde van het jaar in een correctie-periode weergegeven en door te dubbelklikken op de betreffende regel wordt de specificatie weergegeven.

Afdrukken / naar rapport

Het bedrag dat vermeld staat bij "BTW afdracht na carry forward" en de bijbehorende omzet moeten handmatig worden ingevoerd bij de BTW-aangifte. Behalve bij Snelstart kan dit overzicht als controlelijst gebruikt worden omdat Snelstart de BTW automatisch kan berekenen.

 

CSS begint elk jaar opnieuw en houdt geen rekening met een verrekening van het voorgaande jaar.

Het bedrag dat op het einde van het jaar staat vermeld bij "carry forward" kan alleen worden verrekend met de BTW nadat het nieuwe jaar is afgesloten, en nadat hiervoor een verzoek bij de inspectie is ingediend.

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.