Webbrowser keuze binnen CSS (PER computer PER gebruiker) - vanaf 5.64G

Per heden is het mogelijk om per computer / per gebruiker een keuze te maken uit de manier om webshops / website te tonen binnen Carsys CSS.

De standaard methode die zal worden geïmplementeerd is optie 1 "Default browser Windows" welke ervoor zorgt dat uw eigen favoriete internet browser (standaard browser in Windows) gebruikt zal worden voor het benaderen van webshops / website die in het lijstje voorkomen.

Hieronder wordt per optie uitgelegd hoe e.e.a. werkt.

1. “Default browser Windows” wordt als standaard gebruikt.

Deze methode is de enige geadviseerde en ondersteunde methode van Car-Systems.
Carsys zal alle websites (webshops) openen in de externe standaard internet browser.
In geval van webshop (onderdelen opzoeken) wordt in een apart schermpje de knop “Onderdelen ophalen” getoond.
De volgende webshops/websites maken gebruik van deze methode:

Klik hier voor uitgebreide lijst welke webshops WEL en welke NIET extern geopend worden

2. “Microsoft Webbrowser component in Carsys” zoals na CSS versie 5.62H.

Een webshop wordt dan in een scherm binnen Carsys getoond en wordt aangestuurd door InternetExplorer IEFRAME.
LET OP!!! Dit IEFRAME veroorzaakt geheugenlekken en doordat dit component gebruik maakt van het gereserveerde geheugen van Carsys zal een geheugenlek problemen met het gebruik van Carsys veroorzaken.
Indien deze optie gebruikt wordt bestaat de kans dat Carsys minder stabiel draait en dat er foutmeldingen kunnen ontstaan door het zogenaamde “geheugenlek” van Internet Explorer.
Foutmeldingen die kunnen ontstaan bij gebruik van deze optie zijn
- Fout “Onvoldoende geheugen” tijdens afdrukken of emailen van facturen.
- Fout tijdens afdrukken van APK formulieren.
- Uitvallen van Carsys tijdens afdrukken APK formulieren.
Indien deze optie niet werkt, wordt altijd geadviseerd om optie 1 in te schakelen.

3. “Chromium Webbrowser component in Carsys”.

Een webshop wordt dan in een scherm binnen Carsys getoond en wordt aangestuurd door het Chromium Embedded Framework OCX.
Het aanzetten van deze optie resulteert erin dat het OCX component Chromium Embedded Framework wordt geregistreerd in Windows op de betreffende computer.
LET OP!!! Niet alle webshops werken op correcte wijze met gebruik van deze optie.
Het kan resulteren in het traag laden van de webshop of het niet (juist) kunnen tonen van de webshop (wit scherm of lege vlakken).
Deze functie is experimenteel en de werking is PER computer verschillend!
Indien deze optie niet werkt, wordt altijd geadviseerd om optie 1 in te schakelen.

4. “Internet Explorer Webbrowser component in Carsys”.

Net als de optie “Microsoft Webbrowser component” wordt Internet Explorer gebruikt als aansturing van de webbrowser binnen Carsys. Echter een groot verschil is dat het Internet Explorer proces als apart proces wordt geopend buiten Carsys om en dus zal er géén invloed zijn op het geheugengebruik van Carsys.
Deze optie werkt alleen goed indien u buiten Carsys om géén gebruik maakt van Internet Explorer.
Anders gezegd, u dient Intern Explorer NIET als standaard browser te hebben in Windows indien u gebruik wilt maken van deze optie.
Deze functie is experimenteel en de werking is PER computer verschillend!
Indien deze optie niet werkt, wordt altijd geadviseerd om optie 1 in te schakelen.

5. “'Classic' Webbrowser aansturing in Carsys” zoals tot en met CSS versie 5.62H.

Een webshop wordt dan in een scherm binnen Carsys getoond en wordt aangestuurd door InternetExplorer IEFRAME.
LET OP!!! Dit IEFRAME veroorzaakt geheugenlekken en doordat dit component gebruik maakt van het gereserveerde geheugen van Carsys zal een geheugenlek problemen met het gebruik van Carsys veroorzaken.
Indien deze optie gebruikt wordt bestaat de kans dat Carsys minder stabiel draait en dat er foutmeldingen kunnen ontstaan door het zogenaamde “geheugenlek” van Internet Explorer.
Foutmeldingen die kunnen ontstaan bij gebruik van deze optie zijn:
- Fout “Onvoldoende geheugen” tijdens afdrukken of emailen van facturen.
- Fout tijdens afdrukken van APK formulieren.
- Uitvallen van Carsys tijdens afdrukken APK formulieren.
Deze optie is zoals het Webbrowser component werkte tot en met CSS versie 5.62H en kan in sommige gevallen beter werken dan optie 2.
Indien deze optie niet werkt, wordt altijd geadviseerd om optie 1 in te schakelen.

 

Fource B2B portal

Opent de Fource S1 website in de standaard webbrowser van Windows in combinatie met optie 1. “Default browser Windows”

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.