Auto in-/verkoop (AIV) factuur crediteren

Hoe kan bij de inkoop of verkoop van een auto een factuur gecorrigeerd worden?. 

Het crediteren van een verkoopfactuur kan niet vanuit het scherm van de klant maar moet vanuit de factuur historie van de Auto in- en verkoop gedaan worden.

Bij het crediteren van een verkoopfactuur wordt het voertuig terug in de handelsvoorraad gezet. Bij het crediteren van een inkoopfactuur wordt het voertuig uit de handelsvoorraad gehaald.

 

Indien de inkoopfactuur moet worden gecrediteerd, maar de auto is al verkocht, dan zal ook verkoopfactuur automatisch worden gecrediteerd.

 

Vervolgens kan het voertuig weer ingekocht of verkocht worden maar dan met de juiste factuurgegevens.

Let op: Bij het crediteren van een AIV factuur, is er geen optie om de datum van de creditnota aan te geven, in tegenstelling tot een werkplaatsfactuur. De factuur zelf wordt niet verwijderd en de factuurnummering zal door blijven tellen.

  1. In Carsys, ga naar ‘auto in/verkoop’ en klik dan op ‘historie’.

 

Met een dubbelklik op de kolomkoppen kan de betreffende kolom gesorteerd worden van laag naar hoog of door nogmaals te dubbelklikken van hoog naar laag.

  1. Selecteer hier de factuur die je wenst te crediteren.

  1. Als op "Crediteer" wordt geklikt, wordt de vraag gesteld of dat factuurnummer gecrediteerd moet worden.

 

  1. Als op ‘ja’ gedrukt wordt, verschijnt scherm om de creditnota af te drukken en daarna de vraag of deze goed is afgedrukt.

 

  1. Wanneer aangegeven wordt dat deze goed is afgedrukt, wordt in de historie van de AIV de creditnota in de historie.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.