Kostenplaatsen auto verkoop per afdeling of locatie gebruiken

 

Kostenplaatsen kunnen op verschillende manieren worden toegepast.

 

Allereerst kunnen er kostenplaatsen per afdeling ingericht worden. Een vestiging kan ook als afdeling worden geschouwd.

mceclip1.png

 

mceclip0.png

mceclip0.png

Bij de auto in- en verkoop kan nu de kostenplaats verplicht worden ingesteld.

 

mceclip1.png

Kies voor volgorde van kostenplaats in dit voorbeeld voor “Afdeling”.

mceclip2.png

mceclip3.png

mceclip4.png

mceclip5.png

mceclip6.png

voorbeeld boeking met kostenplaats in Snelstart.

Bij verkoop van de auto kan de kostenplaats gekozen worden.

mceclip0.png

mceclip7.png

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.