Knoppenbalk in werkkaart aanpassen (grossierkoppelingen e.d.)

In een werkkaart kunnen diverse knoppen worden toegevoegd van webshops en andere koppelingen / modules.

Deze knoppen worden getoond en verborgen worden. 

Om een knop te tonen, doe het volgende:

Open een willekeurige werkorder en klik op de knop (met zwart en grijze blokjes) rechtsonder:

knopje_onder.jpg

Zoek de gewenste knop in de linker lijst, selecteer deze en met de pijl naar het rechter scherm verplaatsen. Daarna opslaan:

pijltje.jpg

De gekozen knop is nu beschikbaar in alle werkorders op alle computers:

bolletje.jpg

 

Om een knop te verbergen, kies dan in de rechter lijst de koppeling / knop die verborgen moet worden, en klik op de groene pijl die naar links wijst.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.