CSS update uitvoeren (geavanceerde methode)

Deze procedure vergt enige technische kennis van degene die de instructie opvolgt. Indien foutief gevolgd kan dit negatieve invloed hebben op de werking van Car-Systems.

Laat bij enige twijfel uw systeembeheerder de update uitvoeren of raadpleeg de Car-Systems helpdesk.

Geschatte benodigde tijd: 5 tot 30 minuten (afhankelijk van grootte van uw CSS-database en snelheid van internetverbinding en/of computer).

Let op: deze methode van updaten vergt enige oplettendheid tijdens het verzamelen van de informatie die nodig is om de update uit te voeren, zoals de locatie van CSS op de Carsys server op de lokale harde schijf van die Carsys server. 

De instructie bestaat uit 3 delen:

 1. Voorbereiding en verzamelen van informatie
 2. De update uitvoeren
 3. Noodzakelijke acties de update

 

Voorbereiding en verzamelen van informatie

 1. Bepaal wat uw Carsys server is (wordt ook wel eens hoofdcomputer genoemd, kan ook op een zogenaamde terminal / RDP server staan).
  • Deze instructie is geldig voor alle situaties. 
 2. Zorg dat u beheerder / administrator toegang heeft tot die Carsys server.
  • Hierdoor voorkomt u dat u tegen issues aanloopt zoals het niet mogen openen van het update bestand of het niet mogen schrijven van bestanden.
 3. Log in op de Carsys server.
  • Dit kan door er fysiek voor te gaan zitten.
  • Vaak ook mogelijk via een extern bureaublad / remote desktop of teamviewer verbinding.
 4. Download de "geavanceerde update" via de F1 Support pagina (op Dashboard aan de rechterkant, soms wat naar beneden scrollen)
  • Tip! Verwijder eerst eventuele oude update bestanden en sla het downloadbestand op een gemakkelijke locatie op, bijvoorbeeld C:\TEMP
 5. Lokaliseer waar de de CSS map (specifiek de bestanden LOADCSS.exe en CSS.exe) staan op de Carsys server.
  Let op: Dit dient een locatie te zijn op de lokale schijf (zoals een C: schijf of D: schijf), niet op een netwerkschijf (zoals X: of Z:).
  • Tip #1: indien op het bureaublad van de Carsys server een CSS icoontje staat ga dan met de muiscursor over het icoontje staan, (niet klikken).
   Na 1 seconde wachten verschijnt de locatie in beeld:
  • Tip #2: indien op het bureaublad van de Carsys server een CSS icoontje staat klikt u daarop met de rechtermuisknop en kiest u voor "Bestandslocatie openen". De locatie staat vervolgens bovenin het venster:

    
  • Noteer die volledige locatie, in dit voorbeeld "D:\GarageSoftware\CSS", te gebruiken verderop in de instructie.
 6. Zorg dat overal CSS afgesloten is. Dit betreft de volgende CSS onderdelen:
  • CSS 
  • CSS Prikklok / Urenverantwoording
  • CSS Werkconsole
  • CSS Service (indien van toepassing)
   • Te controleren op de Carsys server via Startmenu > Services.msc
   • Zoek in de lijst naar CSS Garagesoftware Server (indien deze vermelding er niet in staat kunt u de volgende stap overslaan.
   • Klik daarop met de rechtermuisknop en vervolgens klikken op Stoppen
     

 

 

De Update uitvoeren

 1. Ga naar de map waarin u het bestand voor geavanceerde update (setup2.exe of patch2.exe) hebt opgeslagen, wij noemde eerder als voorbeeld: C:\Temp
  • In dit geval voorbeeld is het pad van de download: C:\Temp\setup2.exe
 2. Druk op uw toetsenbord gelijktijdig op Windows-toets + R
 3. U krijgt nu het zogenaamde Uitvoeren / Run schermpje te zien.

  • Vul achter Openen het volgende commando in:
   C:\Temp\setup2.exe /mydest="D:\GarageSoftware\CSS"
   • Hierbij is C:\Temp\setup2.exe de locatie van de download
   • Voeg parameter /mydest= met voorloop-spatie aan C:\Temp\setup2.exe
   • D:\GarageSoftware\CSS is het volledige pad naar de bestanden van de software CSS (zie het Voorbereiding-gedeelte in deze instructie hoe deze te achterhalen).

    LET OP: Denk aan de
    spatie en het pad MOET omsloten worden met dubbele quotes " " 


  • Druk op OK
 4. De installatie zal worden gestart, klik op Volgende:

 5. Zet de benodigde vinkjes (sowieso Layouts bijwerken) aan:
 6. De installatie zal nu beginnen,
 7. De installatie zal vanzelf CSS opstarten t.b.v. opwaarderen bestanden en bestandsonderhoud:
 8. De installatie is voltooid nadat CSS en de installatie vanzelf afgesloten worden.
  • Indien gevraagd wordt om de PC opnieuw op te starten, kunt u kiezen voor "niet opnieuw opstarten", dit is namelijk niet nodig.

 

Bel direct de helpdesk van Car-Systems indien u 1 van de volgende meldingen krijgt.

In géén enkel geval de update opnieuw starten!

 • De bestanden zijn nieuwer dan dit programma !

 

 • Ernstige fout! Tabel kan niet geopend worden: D:\GarageSoftware\CSS\DATA\BEDRIJF

 

 

Noodzakelijke acties de update

 1. CSS Service (indien van toepassing) weer Starten (deze is gestopt tijdens de voorbereidingen)
  • Te controleren op de Carsys server via Startmenu > Services.msc
  • Zoek in de lijst naar CSS Garagesoftware Server (indien deze vermelding er niet in staat kunt u de volgende stap overslaan.
  • Klik daarop met de rechtermuisknop en vervolgens klikken op Starten
    

 2. Op elk werkstation dient de werkstation installatie van CSS (WERKST.exe) uitgevoerd te worden. De werkstationinstallatie (werkst.exe) vindt u in de CSS directory.


  • Op elk werkstation middels rechtermuisknop op CSS icoon op bureaublad klikken op Bestandslocatie openen
  • De map van CSS wordt geopend, scroll helemaal naar beneden naar werkst.exe en dubbelklik hierop:
  • De Werkstation installatie wordt geopend, eenmaal op Volgende klikken is veelal voldoende, het scherm verdwijnt vanzelf bij succesvolle installatie.

  • Het kan zijn dat u foutmeldingen krijgt tijdens de Werkstation installatie, hierbij een paar mogelijkheden en wat u dan kunt doen:
   • Fout: C:\CSS\WEBBROWSER\WebKitXCEF3.ocx
    Kan de DLL/OCX niet registreren: LoadLibrary mislukt; code 126.
    Kan opgegeven module niet vinden.

    Oplossing: Klik op Negeren en vervolgens nogmaals de werkstation uitvoeren, als de fout blijft terugkomen, neem contact op met de helpdesk.

   • Fout: Er is een fout opgetreden bij het maken van een bestand in de doelmap: File access denied.

    Oplossing: de werkst.exe als administrator uitvoeren:
    Rechtermuisknop op werkst.exe en dan op Als administrator uitvoeren

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.