Pakketten aanmaken of wijzigen

Kies menu Werkplaats

Kies Beheer pakketten

 

Voor het maken van een nieuwe pakket kies "nieuw", voor het wijzigen klik dubbel op de betreffende regel.

mceclip0.png

 

Bij een nieuw pakket of een pakket dat gewijzigd wordt, kunnen de volgende velden gemuteerd worden.

mceclip1.png

Bij de gekoppelde items kan gekozen worden uit:

Toevoegen artikel.

mceclip2.png

Geef het bijbehorende aantal in.

mceclip3.png

Selecteer het juiste tarief.

mceclip4.png

Geef het bijbehorende aantal in.

mceclip3.png

Kies de juiste verrichting of maak een nieuwe verrichting aan.

mceclip5.png

Geef het bijbehorende aantal in.

mceclip3.png

Selecteer indien van toepassing een werkopdracht.

mceclip6.png

Geef het bijbehorende aantal in.

mceclip3.png

Selecteer indien van toepassing en flatrate.

mceclip7.png

Geef het bijbehorende aantal in.

mceclip3.png

Met de knop "Verwijder" kan een aangemaakte regel uit een pakket worden verwijderd.

mceclip8.png

Met de knop "Winst-overzicht" kan een resultaat worden verkregen van het betreffende pakket.

mceclip9.png

mceclip10.png

Met behulp van de knop "Facturen" kan de opbouw van het resultaat per factuur worden getoond.

mceclip11.png

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.