Instellen rechten gebruikers/groepen

Als de module “gebruikersrechten” is geactiveerd, kan per gebruiker of per groep gebruikers de rechten worden ingesteld. Om deze module te activeren, neemt u contact op met onze helpdesk.

Kies Programma
Kies Gebruikers
Kies medewerker. (deze mag op het moment van aanpassen niet ingelogd zijn).

Kies "rechten" om de rechten persoonlijk in te stellen.
Kies "groepen" om de rechten van een groep medewerkers tegelijkertijd in te stellen.

 Gebruikersgroepen

Bij gebruik van de optie "Groepen" kan voor een groep medewerkers in een keer alle rechten worden geregeld.

Kies nieuw.

 

Vul de naam van de nieuwe groep in en klik op "OK".

 Groepsnaam aanmaken of wijzigen:

Koppel de nieuwe groep aan de juiste medewerker(s).

Nu heeft de "Gebruiker" alle rechten die zijn toegekend aan de groep "monteurs".

Het rechtenscherm ziet er als volgt uit:

 

 

Per tabblad zal bekeken moeten worden welke rechten aan een gebruiker of een gebruikersgroep moet worden toegekend om goed te kunnen functioneren.

Mag de gebruiker of de gebruikersgroep de gegevens van de klant:

 • inzien,
 • toevoegen,
 • wijzigen
 • verwijderen.

Mag de gebruiker of de gebruikersgroep de gegevens van het kenteken:

 • inzien,
 • toevoegen,
 • wijzigen,
 • verwijderen.

Mogen zij de opties bij "overige"  gebruiken?

 

Mag de gebruiker of de gebruikersgroep de gegevens in de agenda:

 • verplaatsen werkkaart,
 • afspraak aanpassen,
 • verwijderen uit de planning,
 • planduur c.q. verwachte doorlooptijd aan of uitzetten.

 

Mag een gebruiker of een gebruikersgroep op de werkkaart deze kaart:

 • inzien,
 • toevoegen,
 • verwijderen.

Mag een gebruiker of een gebruikersgroep op regelniveau op de werkkaart:

 • regels,
 • toevoegen,
 • wijzigen,
 • verwijderen.

Mag een gebruiker of een gebruikersgroep bij de balie de facturatie doen.

Mag een gebruiker of een gebruikersgroep zich bezig houden met repeteerfacturen met betrekking tot instellen en de facturatie uitvoeren.

 

LET OP: Als deze rechten worden geactiveerd zal er ook goed gekeken mogen worden naar de andere vinkjes die aan staan. Meestal zullen er dan teveel vinkjes aan staan!

Voor de zekerheid alle pc's met CSS opnieuw laten opstarten.

 De belangrijkste vraag die gesteld moet worden is:

- Welke bevoegdheden mogen aan de gebruikersgroep "monteurs" worden toegekend?

Door eerst alle rechten uit te zetten kan per onderdeel worden bepaald welke rechten wel nodig zijn om goed te kunnen werken.

Mogen de monteurs van elk actief tabblad bijvoorbeeld "klant" de gegevens "inzien", "toevoegen", "wijzigen" of "verwijderen"? Plaats per groep de juiste vinkjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.