Automatisch inlezen artikelbestanden via CSS-server

Via de CSS Server instantie heeft men de mogelijkheid om artikelbestanden automatisch te laten inlezen.

Om dit te doen moeten er een aantal voorbereidingen getroffen worden nl. :

1. Maken van een "inlees lay-out"

2. Maken van een ini bestand

3. plaatsen van bovenstaande bestanden + het in te lezen artikelbestand in de juiste map.

 

Ad 1.)

Ga vanuit het hoofdmenu in CSS naar "Magazijn --> Inlezen artikelbestand in eigen magazijn".

Selecteer hier het in te lezen bestand en ook de gewenste lay-out (indien er meerdere zijn.)

Als er nog geen lay-out bestaat voor het in te lezen artikelbestand dan kan deze als volgt gemaakt worden:

- Druk op de knop "Ander bestandsformaat..." in het "inlezen artikelbestand scherm".

We krijgen dan een lijst met beschikbare inleesformaten.

Hier kan men kiezen voor "nieuw inleesformaat".

Men kan dan zelf aangeven welke velden op welke positie staan. (zie onderstaande schermafdruk)

Als we dit bestand opslaan, dan wordt dit standaard in de volgende map opgeslagen:

..\CSS\IMPORTLAYOUT

 

 

Ad 2.)

Middels het .ini bestand kan men aangeven hoe het artikelbestand moet worden ingelezen.

Het .ini bestand begint altijd met een sectie genaamd "artikelbestand".

Verder kan men een aantal opties aangeven zoals aangegeven in onderstaande tabel : 

Veldnaam Omschrijving Soort veld
bijwerken Bestaande artikelen bijwerken Boolean --> 1=ja/0=nee
voorraadbeheer Voorraadbeheer aanzetten Boolean -->1=ja/0=nee
bijwerken_toevoegen Bestaande artikelen bijwerken en nieuwe toevoegen boolean --> 1=ja/0=nee
omschrijving_overschrijven Artikelomschrijving overschrijven Boolean --> 1=ja/0=nee
extern_magazijn Artikel toevoegen aan extern magazijn Boolean --> 1=ja/0=nee
verkoop_kort_perc Korting % verkoopprijs Getal (tussen 0  en 100)
inkoop_kort_perc Korting % inkoopprijs Getal (tussen 0 en 100)
lev_id LeveranciersID Getal
groepnr Groepnummer Getal

 

Een voorbeeld : 

 

Ad 3.)

Als laatste stap moeten de bestanden in de juiste map geplaatst worden.

Het maakt in principe niet uit wat de naam van de bestanden is.

Het server proces gaat kijken in de map ..\CSS\Artikelbestanden

Alle subdirectory's worden doorlopen en zo worden alle in te lezen bestanden verzamelt.

Stel we gaan een artikelbestand van "SAAB" automatisch laten inlezen.

in de map ..\CSS\Artikelbestanden moeten we dan een subdirectory maken.  (Naam is niet releveant)

Bijv. ..\CSS\Artikelbestanden\Saab

In deze subdirectory moeten we dan de volgende bestanden plaatsen : 

- lay-out bestand.  (Zie punt 1 hierboven)

- ini bestand (zie punt 2 hierboven)

- in te lezen artikelbestanden.

 

 

 

Als het server proces begint met inlezen kan men dit controleren in het "Server status" scherm.

 

Als het artikelbestand correct is ingelezen krijgt het proces de status "Voltooid" in het server status scherm.

 

 

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.