Retourgoederen via FOURCE (RMA) - GHS, AOC, APS EN HEIJL

Het is nu mogelijk om een retour aanvraag van een bij FOURCE besteld artikel geautomatiseerd te laten uitvoeren door CSS.

De FOURCE retour goederenstroom werkt als volgt:

- Verwijder een bij een FOURCE grossier besteld artikel van een werkkaart. (bolletje achter het artikel is groen indien besteld ? zie Figuur 95)


Figuur 95 (Besteld artikel op een werkkaart in CSS -> groen bolletje)

Er verschijnt dan een melding op het scherm. (zie Figuur 96)
- Druk op de OK knop.


Figuur 96 (Waarschuwing bij het verwijderen van een besteld artikel -> toevoegen aan retourlijst)

- Geef in het vervolgscherm aan dat het artikel retour moet naar de leverancier (zie Figuur 97)


Figuur 97 (Artikel retourneren naar leverancier)

- Zodra men nu op de knop Verder klikt krijgt men een scherm te zien waar men o.a. de reden voor de retour kan aangeven, maar ook de oorspronkelijke bestelling van het artikel kan selecteren ? zie Figuur 98. (Standaard wordt de bestelling geselecteerd o.b.v. de besteldatum)

De bestellingen die men in het retourneren artikel scherm ziet, zijn alle bestellingen waarin volgens GHS het betreffende artikel voorkomt.

- Druk, nadat de gegevens gecontroleerd zijn (juiste bestelling geselecteerd, reden van retour aangegeven, correcte aantal aangegeven ) op de knop Retour.


Figuur 98 (Nieuwe retourneren GHS artikel scherm)

Het artikel zal in CSS nu aan de lijst met te retourneren artikelen worden toegevoegd.
In CSS kan men herkennen dat het om een GHS retour gaat, als de volgende nieuwe velden gevuld zijn (zie Figuur 99)
- GHS ProductId
- GHS OrderId
- GHS OrderLineId
-
(op de achtergrond is er bij GHS nu een retourartikel aangemaakt, maar er is nog geen retourorder gemaakt!)


Figuur 99 (Lijst met te retourneren artikelen -> GHS artikel is te herkennen door de 3 gevulde GHS velden)

De daadwerkelijke retourorder wordt pas aangemaakt als men op de knop Retourlijst maken klikt (zie Figuur 99) en dan kiest voor de leverancier waaraan het GHS bestelaccount gekoppeld is. (zie Figuur 100)


Figuur 100 (Scherm voor het maken van een retourlijst)

Na het succesvol aanmaken van de retourorder zal het artikel in CSS verdwijnen uit de lijst met te retourneren artikelen en worden toegevoegd aan de lijst met Geretourneerde artikelen. (zie Figuur 101)


Figuur 101 (CSS Lijst met geretourneerde artikelen)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.