HISTORISCHE PAKBONNEN PER E-MAIL VERSTUREN

HISTORISCHE PAKBONNEN PER E-MAIL VERSTUREN

Het is nu mogelijk om vanuit de pakbonhistorie een pakbon per e-mail te versturen. (zie Figuur 88)


Figuur 88 (Versturen pakbon per e-mail vanuit de pakbonhistorie)

Zodra men een pakbon gaat versturen wordt er gekeken of er bij de actuele klant een e-mail adres is ingevuld. (Dit wordt dan standaard gebruikt.)
Als er bij de actuele klant geen e-mail adres is aangegeven en in de historie wel dan begint het e-mail scherm leeg. (zie Figuur 89)


Figuur 89 (Geen e-mail adres bij de actuele klant)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.