Nieuwe facturatie schermen

WIJZIGINGEN FACTURATIE SCHERMEN

Bij het maken van een factuur was het mogelijk dat men een aantal vragen kreeg alvorens men het zgn. factuur tussenscherm te zien kreeg.
Er is nu een nieuw scherm gemaakt waarin deze vragen al verwerkt zijn.

Het nieuwe scherm werkt als volgt:
Aan de linkerkant ziet men de signaleringen die gecontroleerd worden. (Als geen van de signaleringen van toepassing is, dan wordt het scherm niet getoond aan de gebruiker).
Als een signalering rood gekleurd is dan betekent dit dat dit punt de aandacht vereist van de gebruiker. Bij een groene signalering is geen (directe) gebruikers actie nodig.


Nieuwe factuur tussenscherm

Zodra men een signaal uit de lijst selecteert (men ziet dan een geel kader om het signaal) krijgt de titel van het corresponderende blok dezelfde kleur als het signaal, zodat men meteen ziet waar men iets moet invullen of aangeven. (zie Figuur 71)


Figuur 71 (“Groen” signaal geselecteerd -> Titel van het corresponderende blok wordt ook groen)

Bij het bepalen van het volgende onderhoud, of het vervangingsinterval van de distributieriem kan men gebruik maken van de HaynesPro service interval data. (zie Figuur 72)


Figuur 72 (Fragment van het nieuwe factuur tussenscherm -> HaynesPro Service Intervallen knopje)

Men krijgt dan een scherm te zien waarin de service intervallen voor het specifieke voertuig zijn weergegeven. (zie Figuur 73 )


Figuur 73 (HayesPro Service intervallen)

De HaynesPro service intervallen zijn nu overigens ook vanuit de werkkaart op te halen.

Na het succesvol maken van de factuur werd voorheen nog een scherm getoond waarin men de betalingen kon specificeren en een tweede scherm met de klantopvolging.
Deze twee schermen zijn nu ook samengevoegd tot 1 scherm. (zie Figuur 74)


Figuur 74 (Nieuwe factuur vervolgscherm)

Als men geen betaalwijzen heeft aangegeven en geen enquête systemen heeft ingeregeld dan zal het scherm niet getoond worden aan de gebruiker.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.