MAILING VOOR TACHOGRAAF

MAILING VOOR TACHOGRAAF

Het is nu mogelijk om bij de voertuigmailingen te kiezen voor de optie “Tacho Datum” waarbij er gekeken wordt naar alle voertuigen waarvan de tachograaf-vervaldatum in de aangegeven periode valt.

Een mailing op tachograaf-vervaldatum kan men o.a. als volgt uitvoeren in CSS:

- Ga in het hoofdmenu naar “Voertuigen -> Mailingen”
- Kies bij de optie “Op basis van vaste voertuig mailing” voor de optie “Tacho Datum” (zie Figuur 13)


Figuur 13 (Vaste voertuigmailingen -> mailing op vervaldatum tachograaf)

- Kies in het vervolgscherm de gewenste periode (zie Figuur 14) en klik op de knop “Verder”


Figuur 14 (Selecteren van de periode voor de tachograaf mailing)

De verdere vervolgschermen zijn gelijk aan alle andere mailingen.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.