HAYNESPRO – KLEINMATERIAAL & MILIEUHEFFING

HAYNESPRO – KLEINMATERIAAL & MILIEUHEFFING

Bij het “HaynesPro instellingen scherm” is er nu een vinkje bijgekomen waarmee men kan aangeven of er milieuheffing en kleinmateriaal aan de werkkaart toegevoegd moet worden. (zie Figuur 24)


Figuur 24 (Onderhoudsbeurten instellingen scherm -> nieuw vinkje voor kleinmateriaal en milieuheffing)

Standaard wordt de milieuheffing en het kleinmateriaal niet toegevoegd aan de werkkaart.

In het HaynesPro service selectie scherm (zie Figuur 25) ziet men, als het vinkje kleinmateriaal/milieuheffing aan staat, nu de tekst "ex. KM/MH" staan. (dus totaalbedrag exclusief eventuele milieuheffing en/of kleinmateriaal)


Figuur 25 (HaynesPro service selectiescherm -> extra tekst i.v.m. Kleinmateriaal en Milieuheffing)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.