WINST OVERZICHT VAN PAKKET(TEN)

WINST OVERZICHT VAN PAKKET(TEN)

Het is nu mogelijk om de winst (in een bepaalde periode) te zien van één specifiek pakket, maar ook van alle pakketten samen.

Het winst overzicht kan men vanuit een aantal plaatsen in CSS aanroepen nl.:
- Vanuit het hoofdmenu via: Afdrukken -> Werkplaats -> Winst overzicht van alle pakketten (zie Figuur 104)


Figuur 104 (Menu item voor het openen van het winstoverzicht van alle pakketten)

- Vanuit het hoofdmenu via: Werkplaats -> Werkplaats overzichten -> Winst overzicht van alle pakketten. (zie Figuur 105)


Figuur 105 (Menu item voor het openen van het winstoverzicht van alle pakketten)

Zodra men een van de menu opties kiest om het winstoverzicht te tonen, krijgt men de mogelijkheid om een periode aan te geven. Vervolgens komt het scherm met het daadwerkelijke winstoverzicht. (zie Figuur 106)


Figuur 106 (Winstoverzicht van alle pakketten)

Vanuit het winstoverzicht scherm kan men via een dubbelklik op een pakket de bijbehorende facturen zien.

Het is ook mogelijk om een winstoverzicht van één pakket in te zien.
Dit kan middels de knop “Winst-overzicht” vanuit het beheren pakketten scherm. (zie Figuur 107)


Figuur 107 (Beheren pakketten scherm)

Men krijgt dan ook hier een periode selectiescherm, waarna men vervolgens het winstoverzicht van 1 pakket kan inzien. (zie Figuur 108)


Figuur 108 (Winstoverzicht van één pakket)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.