Deelfacturen - klant, intern en garantie uitsplitsen

Er kunnen 3 soorten facturen gemaakt worden in CSS.

 • Normale klant factuur > BTW factuur
 • Garantie klant factuur > BTW factuur maar 100% korting / garantie
 • Interne factuur > 0% BTW factuur t.b.v. interne kosten

Standaard wordt door CSS alle regels op 1 factuur gezet.

Indien de optie "deelfacturen" aanstaat, wordt door CSS de factuur opgedeeld in maximaal 3 factuursoorten. In dit document wordt uitgelegd hoe de deelfacturen kunnen worden ingesteld.

CSS herkent de normale, interne en garantie regels en handelt ernaar:

 • Alle regels worden op de klant factuur afgedrukt, óók interne regels tenzij anders aangegeven.
  • Indien alleen garantie en interne regels, maar geen normale regels, wordt ook een klantfactuur afgedrukt (garantie regel is namelijk een klantregel met 100% korting).
  • Tenzij er alléén interne regels op staan, wordt het alleen een interne factuur (er zijn immers niet meerdere soorten regels).
 • Garantie en/of interne facturen worden ieder extra op een aparte afdruk, met eigen factuurnummer afgedrukt.

Het doorsturen van de EXTRA gemaakte deelfacturen, interne en/of garantie factuur, naar het boekhoudprogramma heeft geen invloed op de gerealiseerde omzet.

 • Zowel interne als garantie facturen worden wél geboekt op omzetrekeningen. (te vinden via Boekhouding > Werkplaatsfacturatie > op alle tabbladen de Garantie en Interne nummers)

 • De tegenboeking van deze interne of garantie regels wordt geboekt op de onderstaande grootboekrekeningen, die door de medewerker zelf gekozen kunnen worden bij het op de werkkaart plaatsen van de betreffende regel.

 

Deelfacturen zijn te vinden via:

Kies facturatie.
Kies op factuurnummer.

Dubbelklik op de factuur en onderaan in beeld verschijnt de knop "Deel factuur".

 • Wel een deelfactuur:

 •  Geen deelfactuur:

Uitleg:

In CSS in te stellen via:

Kies menu Boekhouding

Kies Werkplaatsfacturatie

Kies tabblad Intern/Garantie

Alle regels op 1 factuur > NOOIT of VRAGEN of ALTIJD

 • Altijd > dan worden intern en klantregels etc. op 1 factuur afgedrukt.
 • Vragen > indien meerdere soorten regels, interne, garantie en/of normaal, wordt gevraagd of een deelfactuur gemaakt moet worden. Indien "Ja" is gekozen worden de deelfacturen apart afgedrukt.
 • Nooit > dan worden de interne regels en standaard regels altijd apart afgedrukt.

Voorbeeld: werkkaart met interne, garantie en normaal regel.

 

Indien in de instellingen de optie "Altijd" aangegeven staat of "Vragen" is gekozen, krijgen de factureren van iedere soort een eigen factuurnummer. (196xxxxx, 195xxxxx, 190xxxxx).

Voor informatie over de specifieke instellingen, klik dan op eigen nummer

D.w.z.:

 • De normale factuur voor de klant begint met: 190xxxxx

 

 • De garantie factuur wordt genummerd met: 195xxxxx

 

 • De interne factuurnummers beginnen met: 196xxxxx

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.