Werkkaart regels importeren

CSV bestand gescheiden middels puntkomma.

Geef de locatie + naam van het importbestand op in:
**Menu - Programma - Computer instellingen - "Import werkorderbestand"** (denk aan netwerkpaden)


Hoe gebruiken?
-In de werkkaart: Tabblad "Externe portals" (rechts) en dan "Imp."
-Of in Werkkaart: ALT + nul


**Voorbeeld van een importbestand:** 
ONDERIN DEZE TEKST staat --VOORBEELD_BESTAND.csv-- > deze kan gebruikt worden als test.
(Zoek)codes in kolom 1 in het voorbeeld moeten in je systeem bestaan, voordat je test. (behalve voor regelsoort WO en IA en TX)

Inhoud van VOORBEELD_BESTAND.csv is letterlijk dit:

TX;;Vrije tekstregel met tekst;;;;;
WO;EWO;tekst op werkkaart;tekst op factuur;;;;
MA;5W30;magazijnartikel regeltekst;4,5;;;;
WT;WP Leon;Werkplaatstarief regeltekst;1,3;;;;
IA;I;losse verkoop artikel tekst;2;;50;;T
VR;APK;verrichtingregel tekst;1;;;;
BR;Benzine;brandstofregeltekst;25,6;;;;
PK;GB+APK;pakketregel tekst;1;;;;
*;vrij-zoeken;;3;;;;


Alleen de soort 'Werkopdrachten' hebben een afwijkend formaat, aangezien hierbij geen aantallen en prijzen en btw-codes gebruikt worden.
Achtereenvolgens: 
"WO" - Code - Omschrijving op de werkkaart - Omschrijving op de factuur 


Maximaal 8 kolommen (behalve bij werkopdrachten)

Betekenis van de kolommen: 
1 - De soort regel. "*" is vrije keuze (dezelfde afhandeling dan als je zelf iets intypt in de werkkaart)
2 - (Zoek)Code (indien van toepassing) 
3 - Omschrijving 
4 - Aantal. Standaard is 1 
5 - Bestelnummer 
6 - Verkoopprijs 
7 - BTW-code. Voor eigen regels is de standaard BTW-code die voor de werkplaats.
8 - regel WEL of NIET identieke overnemen zoals in CSV bestand:
overnemen zoals in CSV bestand = T of J of 1
overnemen van bestaand magazijnartikel = F of N of 0

 

Voorbeeld t.b.v. kolom 8:
MA;verzendkosten;test_verzendkosten;1;;4.40;;T
-Kolom 8 is een T dus hier zal het artikel met artcode verzendkosten op de werkkaart gezet worden voor 4,40 met de omschrijving "test_verzendkosten"

MA;verzendkosten;test_verzendkosten;1;;4.40;;F
-Kolom 8 is een F dus hier zal het artikel met de omschrijving in het magazijn incl. de prijs van het magazijn gebruikt worden ! En komen ook de popups van prijswijzigingen.


Let op: 
-Het is niet mogelijk om standaard werkopdrachten en standaard tekstregels te importeren.
-Vooral magazijnartikelen worden uitgebreid doorzocht. Behalve op artikelcode ook op zoekcode 1-3 , barcode , en meer.

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.