Geklokte uren corrigeren

Let op: deze instructie werkt niet op uren van 'vandaag'. Hiermee bedoelen we: u kunt alleen tijden corrigeren van afgesloten dagen, dus minimaal van gisteren tot verder terug. Er dient namelijk een EINDE werkdag te bestaan.

Tevens is het belangrijk om te weten dat kloktijden NIET kunnen worden gecorrigeerd op een gefactureerde opdracht. Dus alleen op openstaande werkkaarten.

Kloktijden corrigeren

 

  • Noteer eerst het volgende:
   • Werkordernummer waarop de actie nu staat
   • Eventueel Werkordernummer waarop de actie moet komen
   • Datum en tijd van klokactie die gewijzigd dient te worden
 • Open CSS
 • klik bovenin op menu Werkplaats
 • wijs urenverantwoording aan
 • Klik op Kloktijden corrigeren

 

 • Kies een datum in het verleden! 

 

 • Dubbelklik op de actie waarover het gaat.

Blauwe kader: Datum van klokactie wijzigen. 

Rode kader: Werkordernummer wijzigen

Oranje kader: Begin en/of eindtijd wijzigen

Groene kader: Actie wijzigen

 

LET OP:

ORANJE kader: U dient bij elke klokactie wijziging de begin en eindtijden van een te wijzigen actie met een minuut te verleggen, ook al wijzigt de begin-en eindtijd feitelijk niet, dit omdat anders er een zogenaamde seconde overlapping plaatsvindt, en klokacties kunnen elkaar niet overlappen.
De klokactie wijziging doet opslaan op HELE minuten. Seconden worden hierbij buiten beschouwing gelaten:

 • Bij Begintijd MOET 1 minuut bij
 • Bij Eindtijd MOET 1 minuut af

Indien de volgende melding verschijnt heeft u niet op de correcte manier een begin en eindtijd minuut erbij of eraf gehaald.

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.