Bandenwissel - opslag

Met de module bandenwissel is de mogelijk geeft om tijdens zomer en winterwissel alles correct te registreren, zoals maten en merken en profieldieptes van banden.

Tevens kunnen mailingen plaatsvinden op basis van die gegevens.

Om banden toe te voegen en/of te verwijderen:

mceclip0.png

mceclip13.png

Voorbeeld inzien laatste wissel:

mceclip14.png

In het linker gedeelte worden de banden die in opslag liggen voor voertuig aangegeven.
De klant komt aan de balie om zijn zomerbanden te laten wisselen voor de opgeslagen winterbanden op velg.

Door de betreffende regel in de lijst de selecteren (eenmaal klikken) en vervolgens op de ‘Wijzigen laatste wissel’ te drukken wordt het ‘Bandenwisselscherm’  geopend.

Voorbeeld wijzigen laatste wissel:

mceclip21.png

In het linkergedeelte van het scherm worden altijd de ingenomen banden geregistreerd. Met de knop "Wissel in/uit" wordt er gewisseld tussen zomer- en winterbanden en omgekeerd.

Door de ‘Wissel in/uit’ te gebruiken worden de gegevens van de gegevens van de winterband aan de linkerkant getoond en de uitgegeven banden aan de rechterkant. In dit voorbeeld zijn de zomerbanden uitgegeven (zie figuur 2.13 pagina 12).

 

Voorbeeld van verwijderen uit bandenwissel:

mceclip22.png

Voorbeeld van toevoegen van voertuig:

mceclip10.png

In het volgende scherm kunnen de betreffende gegevens worden ingevuld.

mceclip17.png

Aparte mogelijkheid voor het toevoegen van het reservewiel.

mceclip16.png

Nadat deze gegevens zijn opgeslagen wordt de vraag gesteld of voor deze banden labels (etiketten) geprint moeten worden.

mceclip18.png

Indien op "JA" wordt geklikt, kan onder andere het volgende label gekozen worden:

mceclip19.png

met als resultaat voor elke band het onderstaande etiket:

mceclip20.png

 

Met behulp van de rechtermuisknop in de kolomkop (bijv. Kenteken) kan er gekozen worden om een export van de bandenopslag gegevens naar bijvoorbeeld Excel te maken.

mceclip23.png

In het volgende scherm kan gekozen worden om de kolommen die in beeld zijn te exporteren of zelf de keuze aan te passen of alle mogelijke kolommen te selecteren.

mceclip25.png

De export kan worden opgeslagen in Excel, Open Office en in csv-formaat.

 

 

 

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.