Planbare uren in agenda en werktijden van personeel

Planbare uren in agenda en werktijden van personeel

In CSS kunt u werktijden per monteur instellen. U dient hiervoor minimaal de module Personeelsbeheer (Planning op monteur) of Urenverantwoording (prikklok) te hebben. Deze uren worden gebruikt om de totale uren per dag boven de agenda te tonen:

In rode vierkant:

 • Getal links (in voorbeeld 0.00) is aantal geplande uren op dit moment op deze dag. Staan er wél kaarten gepland, maar blijft dit getal 0.00 dan heeft u de duur niet ingevuld tijdens het plannen. Open de werkkaart(en) en klik op de knop Info en vul de duur in. Ververs daarna de agenda.
 • Getal rechts (in voorbeeld 8.00) is maximaal in te plannen uren op die deze dag. Kloppen deze getallen niet? Dan dient u de volgende instructie te volgen.

Deze instelling wordt ook door de CSS Online Agenda gebruikt om dagen te blokkeren indien het maximum aantal uren is overschreden. 

U stelt de werktijden per monteur als volgt in:

 • Open CSS
 • Klik bovenin op Programma
 • Wijs Personeel aan
 • Klik op Personeelsbeheer

 • Het overzicht met personeel verschijnt, dubbelklik op de monteur waar u de instelling wilt plaatsen.

 • Na het dubbelklikken verschijnt het Personeel muteer scherm
 • Klik op tabblad Werktijden en vul de (juiste) tijden in.

 • Klik dan vervolgens op tabblad Werk en zet het vinkje voor Is in te plannen in werkplaats en zet het vinkje voor Is APK keurmeester: en vul direct het APKs per uur in

 • Klik op Opslaan om de gewijzigde gegevens te bewaren.
 • Herhaal deze stappen bij ELK personeelslid waarbij deze instelling van belang is.
 • Controleer voor de zekerheid ook de werktijden van elk ander inplanbaar personeelslid, apk keurmeester of niet. Dit is belangrijk om de uren in de Online Agenda en CSS Agenda goed te vullen, en voorkomt dat u te weinig of teveel afspraken maakt.

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.