Tevreden.nl enquete koppeling instellen

Tevreden instellen

Tevreden.nl wordt als volgt ingesteld:

  • Koppelingen > Enquetes > Tevreden.nl > Instellingen

 

 

We dienen nu een nieuw account aan te maken voor Tevreden.nl.

  • klik op de knop nieuw

 

Hier vullen we de account gegevens van Tevreden in.

  • Bij Naam vul je de bedrijfsnaam
  • Bij Platform vul je autobedrijf
  • Vestiging id vul je de id in die je van tevreden.nl heb gekregen.

Let op staat automatisch versturen vragenlijsten (na facturatie) niet afgevinkt worden de facturen niet automatische verstuurd naar de facturatie.

Bij versturen na vullen we in na hoeveel uur de enquête verstuurd word.

  • Zodra 0 is ingevuld word de enquête direct verstuurd.
  • Klik op opslaan

 

Dubbel klik op de zojuist aangemaakte account.

We dienen nu de vragenlijsten te kiezen die we willen gebruiken.

Dat doen we door middel van de vraag lijst die we willen gebruiken naar rechts te schuiven

 

De eerst groep vraaglijsten zijn voor de werkplaats.

De tweede groep vraaglijsten zijn voor de auto in en verkoop.

 

 

Om in te stellen dat de enquête niet vaker dan 1 keer in een bepaalde periode of pas vanaf een bepaald bedrag word verstuurt ga je via boven:

  • Koppelingen > Enquetes > Algemene instellingen

 

 

Bij niet vaker versturen dan één keer per x maanden.

Vul je aantal maanden in wanneer de klant geen enquête mag ontvangen.

 

Bij bedrag vanaf vul je het inclusief bedrag in.

Dit houd in vanaf dit inclusief bedrag word pas de enquête verstuurd.

Klik op opslaan.

 

De koppeling is nu succesvol ingesteld.

 

Na facturatie (en na het opslaan van de factuur) zal gevraagd worden om wel of niet een enquete te versturen.

 

T.b.v. troubleshoot kan met logfiles vinden zoals hieronder genoemd: 

..\CSS\temp\Logfiles\TEVREDEN

+

Entry in CSS logboek bij communicatiefout (geen response)

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.