ROB-EF foutmeldingen

 

Indien men gebruik maakt van de ROB functionaliteit in CSS kan het zijn dat men een foutmelding terugkrijgt vanuit ROB-net.

 

Let op: dit document bevat technische termen. Het document wordt wordt nog vereenvoudigd en opgesplitst in klant documentie.

 

Connection refused

Indien men bij ROB een melding krijgt "connection refused" kan men de volgende zaken controleren:

- Staan er 'rare' tekens in de bedrijfsnaam van de garage, of in de bedrijfsnaam van de lease maatschappij?  (bijv. het '&' teken)

heeft men het gebruikersrecht 'ROBTRA' (alleen ROB bij RDC) of 'ROBEFX' (RDC account met ROB) bij dit RDC account?

 

Message Blocked

Indien men bij ROB een melding krijgt "fault:MessageBlocked" dan kan men de volgende zaken controleren:

<!Staat er een "-" teken in het telefoonnummer van de leverancier

<!-  Komen de facturatiegegevens in CSS en in ROB-online overeen?  (als er bijv. online het telefoonnummer 0612345678 staat en offline 06-12345678 dan krijgen we bovenstaande fout.)

 


 

Vanuit ROB-net en de facturatiemodule kunnen fouten gemeld worden richting de aanvrager. Deze fouten kunnen een verschillende oorzaak hebben:

·         Foutmeldingen die te maken hebben met de SOAP envelope

·         Foutmeldingen die vanuit de XML gateway geretourneerd worden

·         Inhoudelijke fouten van het vraagbericht

 

 

De eerste tabel bevat de foutmeldingen op SOAP niveau. Dit zijn de standaard foutcodes zoals ze vanuit de WS Security standaard komen.

WS-Security foutmeldingen

Foutmelding

Betekenis

UnsupportedSecurityToken

Er is een niet ondersteund securitytoken gebruikt.

UnsupportedAlgorithm

Gebruikt algoritme wordt niet ondersteund

InvalidSecurity

Er is een fout opgetreden bij verwerken van de tag <Security>

InvalidSecurityToken

Deze fout treedt op wanneer een securitytoken gecorrumpeerd is. Het treedt ook op wanneer de validatie van de handtekening over het securitytoken niet lukt. Een derde mogelijkheid voor deze fout is dat een versleuteld security token niet ontcijferd kan worden.

FailedAuthentication

Authenticatie niet gelukt. Mogelijke oorzaak is een verkeerd wachtwoord of een onbekende/ongeldige gebruikersnaam

FailedCheck

De handtekening of de ontcijfering is niet gelukt

SecurityTokenUnavailable

Het securitytoken waaraan gerefereerd wordt werd niet gevonden.

 

 

 

 

 

Naast de WS Security foutcodes zijn er nog codes die vanuit de programmatuur van ROB-net resp. de facturatiemodule  gegenereerd kunnen worden. Deze codes en hun betekenis vindt u hieronder:

Foutcodes ROB (2100 – 2299)

Foutcode

Betekenis

2100

Leverancier is niet bekend

2101

Leverancier heeft geen elektronische facturatie

2102

Leverancier heeft geen openstaande werkopdrachten voor facturatie

 

 

2299

Fout bij valideren middels XSD schema

 

 

 


 

Foutcodes Facturatie  (2300 – 2499)

 

Foutcode

Betekenis

2300

Leverancier banknummer is niet correct (2300)

2301

BTW-Bedrag 1 niet correct (2301)

2304

Leverancier BTW nummer is niet correct (2304)

2305

BTW percentage 1 is niet correct (2305)

2312

Debet/Credit indicatie is niet correct (2312)

2313

Ongeldige startdatum elektronische facturatie leasemaatschappij (2313)

2314

Ongeldige startdatum elektronische facturatie leverancier (2314)

2317

Onbekend/incorrect werkopdrachtnummer (2317)

2318

Gerelateerde factuur bestaat niet (2318)

2320

Kenteken is niet correct (2320)

2321

Leasemaatschappij nummer is niet correct (2321)

2322

Leveranciersnummer is niet correct (2322)

2326

Te factureren bedrag is 0 (2326)

2327

Factuurnummer bestaat al (2327)

2328

Incorrect factuurtype (2328)

2332

Versienummer is niet correct (2332)

2333

Factuurnummer is niet correct (2333)

2334

Gerelateerd factuurnummer is niet correct (2334)

2335

Bedrijfsnaam leverancier is te lang (2335)

2336

Straatnaam leverancier is te lang (2336)

2337

Huisnummer leverancier is niet correct (2337)

2338

Postcode leverancier is niet correct (2338)

2339

Woonplaats leverancier is niet correct (2339)

2340

Bedrijfsnaam leasemaatschappij is te lang (2340)

2341

Straatnaam leasemaatschappij is te lang (2341)

2342

Huisnummer leasemaatschappij is niet correct (2342)

2343

Postcode leasemaatschappij is niet correct (2343)

2344

Woonplaats leasemaatschappij is te lang (2344)

2345

Contactpersoon leverancier is te lang (2345)

2346

Telefoonnummer leverancier is niet correct (2346)

2347

BTW grondslag 1 is niet correct (2347)

2348

Totaalbedrag factuur excl. btw is niet correct (2348)

2349

Totaalbedrag factuur incl. btw is niet correct (2349)

2350

Geen factuurnummer of werkopdrachtnummer beschikbaar (2350)

2351

Factuurdatum mag niet in de toekomst liggen (2351)

2352

Factuurdatum mag niet meer dan 1 jaar oud zijn (2352)

2354

Kenteken factuur komt niet overeen met kenteken op werkopdracht (2354)

2355

Werkorder van de gerelateerde factuur komt niet overeen met de werkorder van de nieuwe factuur (2355)

2356

Factuurdatum mag niet voor de werkorderdatum liggen (2356)

2357

Werkopdrachtnummer is niet correct (2357)

2358

Het BTW-bedrag voor grondslag 2 komt niet overeen met het bedrag ex-BTW maal het BTW percentage (2358)

2359

Het BTW-bedrag voor grondslag 3 komt niet overeen met het bedrag ex-BTW maal het BTW percentage (2359)

2360

Het totaal BTW bedrag komt niet overeen met de losse BTW bedragen (2360)

2361

Het totaal bedrag ex-BTW komt niet overeen met de losse ex-BTW bedragen (2361)

2362

Het totaal bedrag inc. BTW komt niet overeen met de losse bedragen incl. BTW (2362)

2363

Factuurdatum ongeldig (2363)

2364

Totaalbedrag BTW niet correct (2364)

2365

Werkorder is al gefactureerd (2365)

2366

Het is niet mogelijk een xml representatie van de factuur te maken (2366)

2367

Het BTW-bedrag voor grondslag 1 komt niet overeen met het bedrag ex-BTW maal het BTW percentage (2367)

2368

Onbekend werkopdrachtnummer (2368)

2369

Ongeldig formaat factuurdatum (2369)

2370

Onbekend/incorrect factuurnummer (2370)

2371

Kan dealer en/of leasemaatschappij niet vinden (2371)

2372

Crediteringsfactuur tegen niet gefactureerde werkorder (2372)

2373

Totaalbedrag facturen na crediteringsfactuur moet positief zijn (2373)

2374

Totaal creditbedrag mag niet groter zijn dan het totaal debetbedrag (2374)

2375

Probleem met het aanmaken van de factuur (2375)

2376

Leverancier hoort niet bij de opgegeven werkorder en leasemaatschappij (2376)

2377

Leasemaatschappij hoort niet bij de opgegeven werkorder en leverancier (2377)

2378

Werkorder niet factureerbaar (2378)

2379

BTW-Bedrag 3 niet correct (2379)

2380

BTW grondslag 2 is niet correct (2380)

2381

BTW grondslag 3 is niet correct (2381)

2382

BTW percentage 2 is niet correct (2382)

2383

BTW percentage 3 is niet correct (2383)

2384

BTW-Bedrag 2 niet correct (2384)

 

 

Voor de foutcodes 2299 en 2499 (Fout bij valideren middels XSD schema) geldt dat de structuur van het bericht kennelijk niet overeenkomt met de structuur zoals die in het schema staat vermeld. Via programma’s die XML berichten kunnen lezen en valideren kan gemakkelijk worden nagegaan waar het probleem zich voordoet.

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.