Fout tijdens APK afmelden - RDW: N26140- user-ident onbekend

U krijgt tijdens het afmelden een foutmelding:

 • RDW: N26140- user-ident onbekend

Deze melding krijgt u rechtstreeks van RDW, welke u wil vertellen dat de gekozen keurmeester niet correct is.

Mogelijke oorzaken: 

 • Pasnummer in CSS is foutief ingevoerd:
  • Ga in CSS bovenin naar RDW
  • Wijs APK aan
  • Klik op Keurmeesters muteren
  • Controleer het pasnummer van de gekozen keurmeester.
  • Indien deze foutief is, dient u de keurmeester te verwijderen en opnieuw aan te maken.

Indien bovenstaand klopt, dan dient de keurmeester contact op te nemen met de RDW.

 

Het foutbericht in XML vorm:

<env:Envelope xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
<env:Header/>
<env:Body>
<env:Fault xmlns:env='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
<faultcode>env:Server</faultcode>
<faultstring>RDW: N26140- user-ident onbekend</faultstring>
<detail>
<ns2:RdwException xmlns='http://nsp.rdc.nl/RDC' xmlns:ns2='http://nsp.rdc.nl/RDC/diensten'/>
</detail>
</env:Fault>
</env:Body>
</env:Envelope>

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.