Inkoop prijs corrigeren / BPM inkopen / Aanvullende inkoop

Correcties van inkoopprijs, ingekochte BPM van een import auto toevoegen aan een voertuig.

 1. Klik op Verkoop (F8).
 2. Kies tabblad handelsvoorraad. 3. Vul het kenteken in.

 1. Dubbelklik op het betreffende voertuig in de lijst. Het volgende scherm verschijnt. Met het "plus" knopje wordt de huidige inkoopinformatie getoond. 2. Klik op de knop “Aanvullende ink.” linksonder.
 3. Het inkoopscherm verschijnt, maar bepaalde opties kunnen niet worden gewijzigd, zoals marge / BTW of vinkje import.


 4. Bij “Inkopen van klant” kan de naam van de crediteur aangepast worden. Wel kunnen de inkoopwaarde en de inkoopdatum gecorrigeerd worden. Vul de juiste inkoopdatum in bij  “Factuurdatum” omdat deze datum gebruikt wordt bij de berekening van de rest BPM.

 5. Klik op de knop Aanpassen achter “Inkoopprijs”. Voor marge of BTW gelden aparte schermpjes:
  BTW:  Marge:


In het linker gedeelte kunnen de kosten ingevoerd worden die gewijzigd zijn. In het rechter gedeelte wordt het effect van de wijzigingen op de totale kosten van de auto getoond.

STEL de auto is door een typefout 1000 euro (incl. BTW) te duur of te weinig ingekocht. Type onder de streep wat erbij of eraf moet. Dus als er wat af moet is dat -1000 als de inkoopwaarde omlaag moet of anders 1000 als de inkoopwaarde omhoog moet.

Met dit scherm kan ook de BPM ingevoerd worden. Klik op de knop "Bereken" of "Aanpassen" achter “Rest BPM”. Als de BPM eenmaal is ingekocht, kan deze niet meer gecorrigeerd worden.

Het volgende scherm verschijnt en is voor marge en BTW hetzelfde:


 1. Indien het Nederlandse het kenteken al bekend is, kan via het knopje "RDW veertje" de Basis BPM worden opgehaald. Indien dit leeg blijft, zijn de kenteken gegevens nog niet 100% verwerkt bij de RDW.
  Als de Basis BPM niet gevuld wordt, kan deze handmatig ingevuld worden.
  Geef tevens de juiste BPM datum op.

 2. Zodra de berekening uitgevoerd is wordt een rest BPM bedrag weergegeven.
  Mocht de uitkomst van de berekening niet kloppen, dan kan deze met het knopje "potloodje" het afwijkende rest BPM bedrag ingevuld worden. Controleer echter wel eerst of de factuurdatum en BPM datum correct azijn ingevoerd. Als deze afwijken zorgt dit uiteraard ook voor een verschuiving in de uitkomst van de berekening.
  Bij import auto’s komt het voor dat de berekening, van de BPM die betaald moet worden,  afwijkt van de automatisch berekende rest BPM.
  Indien deze akkoord is, klik dan “Overnemen rest BPM”.

  CSS maakt ten alle tijden gebruik van de BPM formule zoals deze wordt opgegeven door de belastingdienst.

 3. Klik op "OK" en het aanvullende inkoopscherm verschijnt weer.

 4. Als alle gegevens, prijzen en datums correct zijn, klik op "Verder".

 5. Bij het afdrukken van deze aanvullende inkoop voor eigen administratie kan gekozen worden om de printen of de optie "Niet afdrukken (fake-printer)".
  Klik op de afdrukken.
 6. Pas wanneer u Factuur goed afgedrukt? beantwoord met “Ja” worden de kosten bij de auto opgevoerd:

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.