Werkplaatsofferte maken en terugzetten

Dit document bevat 3 onderdelen:

  • Werkplaatsofferte maken
  • Werkplaatsofferte terugzetten
  • Vaste prijsafspraak

Werkplaatsofferte maken

Als de klant het wenst kan van een werkkaart een offerte gemaakt worden. Deze offerte kan geprint of per mail verzonden worden.

mceclip0.png

mceclip1.png

Klik op de knop F8 - Factuur

mceclip2.png

In het volgende scherm wordt, indien de afsluittekst als zodanig is ingesteld, gevraagd om een keuze te maken.

mceclip3.png

In het volgende scherm  'Aanmaken factuur' kunnen alle gegevens van de klant, voertuig en totaalbedrag worden gecontroleerd. Ter info: OKR meldingen (kilometerregistratie) vindt niet plaats tijdens maken van offerte.

Tevens kan de keuze gemaakt worden of de offerte per email verstuurd moet worden. Vinkje aan is wel per mail, het vinkje uit is niet per mail.

mceclip4.png

Bij een offerte zal de optie voor 'Offerte' aangezet moeten worden en klik op 'Afdrukken' om de offerte procedure verder af te ronden (ook bij verzenden per email).

 

4. Er volgt eerst nog een factuur-tussenscherm, dit is niet uit te schakelen voor offerte, klik op 'Doorgaan'.

De afdruk wordt klaargezet en/of scherm van het e-mailbericht wordt geopend zodat de betreffende tekst nog kan worden aangepast.

mceclip7.png

En vervolgens stelt CSS, na afdrukken en na klikken op verzenden, de volgende 2 vragen:

 mceclip8.png

NEE = De totaalprijs (incl btw) van de offerte wordt niet als prijsafspraak vastgelegd.

JA = De totaalprijs (incl btw) van de offerte wordt als prijsafspraak vastgelegd. Details over vaste prijsafspraak worden later in dit document besproken.

Bij "JA" wordt de volgende vraag gesteld:

JA  =  de offerte wordt aan de kant gezet, d.w.z. dat de offerte uit de agenda en werkorderlijst verdwijnt en geparkeerd wordt onder Werkplaatsoffertes. Handig als klant "erover moet nadenken en er later op terugkomt (of niet op terugkomt)"

NEE = De werkkaart blijft staan in agenda en werkorderlijst.

Werkplaatsofferte terugzetten

mceclip9.png

Zoek op kenteken, of klant, of ga met de verticale schuifbalk of scroll met de muis door de lijst om de betreffende offerte te zoeken.

mceclip10.png

Dubbelklik op de betreffende offerte en de volgende vraag verschijnt:

Klik op 'Ja' om de werkkaart terug te zetten, of op 'Nee' om de actie te annuleren. De offerte blijft dan staan in het overzicht van geparkeerde offertes.

Na het klikken op 'Ja' wordt de werkkaart teruggezet in Werkorderlijst en verschijnt de volgende melding:

mceclip11.png

Hierna verschijnt het bekende planning scherm, om de werkkaart opnieuw te plannen:

mceclip13.png

Klik op 'Opslaan'.

Vaste prijsafspraak

Prijsafspraak is een hulpmiddel om te voorkomen dat er meer gefactureerd dan hetgeen met de klant is afgesproken.

Indien het totaalbedrag van de factuur bij toeval gelijk is aan de vaste prijsafspraak, dan zal er geen credit of korting verrekend worden.

Is het factuurbedrag (totaalbedrag van alle regels) hoger dan de prijsafspraak, dan zal er een credit worden getoond en ook worden verrekend.

Aanzetten vaste prijsafspraak.

  1. Open een werkkaart.
  2. Klik op knop info.
  3. Zet vinkje AAN voor Vaste prijsafspraak, en vul daarachter een bedrag in Inclusief BTW en klik op 'Opslaan'. 
    mceclip14.png

  4. Na het opslaan, is dit het eindbedrag inclusief BTW. Indien het totaalbedrag op de werkkaart hoger is dan het afgesproken bedrag, wordt er niet meer dan het afgesproken bedrag gefactureerd.

Zodra een prijsafspraak wordt vastgelegd, wordt in de werkkaart op de laatste regel het afgesproken bedrag vermeld. 

 Vaste prijsafspraak uitzetten

De regel van de prijsafspraak kan worden uitgezet, klik dan op 'Info' en verwijder het vinkje bij 'Vaste prijsafspraak' en klik op 'Opslaan'.

mceclip15.png

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.