Grootboekrekeningen t.b.v. Werkplaatsomzet in CSS instellen

Grootboekrekeningen t.b.v. Werkplaatsomzet in CSS instellen

1. Het niveau basisinstelling "werkplaatsfacturatie" voor de koppeling met de boekhouding.

Hierin staat het globale grootboekrekeningschema ingesteld die voor de werkplaats geldt.

Voordat dit kan worden ingevuld zal eerst het meest actuele grootboekschema in Excelvorm moeten worden geïmporteerd bij grootboekrekeningen. Dit is een handeling die door de helpdesk kan worden uitgevoerd.

Dit schema is dan de basis voor de koppeling die wordt ingesteld.

 

De basisinstelling is te vinden via:

 1. Klik op menu Boekhouding 
 2. klik op Werkplaatsfacturatie

 

Vervolgens verschijnt het volgende scherm, met diverse tabbladen.

Rode kader:

Deze tabbladen geven de soort regel aan, artikel, tarief, verrichting, pakketverschillen.

Blauwe kader:

Per soort regel zijn er diverse omzetsoorten: Normale BTW, BTW-vrij, Garantie, Intern, etc.

 

 

Voor de "Korting normaal" kan dus een ander grootboeknummer worden ingevuld dan bij "Normale verkoop". Indien er geen rekeningnummer voor korting bekend is, wordt altijd hetzelfde nummer gebruikt als bij "Normale verkoop". Dit geldt ook voor de korting bij "Korting intern" en "Korting garantie".

Afhankelijk van het boekhoudprogramma is het wenselijk/verplicht om bij de "Normale verkoop", "Verkopen binnen EU" en "Verkopen buiten EU" andere rekeningnummers in te vullen.
Dit geldt voor alle tabbladen.

 

Afwijkende / op individuele niveau grootboeknummers instellen.

Vervolgens kan de omzetrekening op individueel regelniveau ingesteld worden. Dat betekent dat  op het niveau van het artikel of de artikelgroep, de verrichting of het tarief, afwijkende grootboekrekeningen ingesteld kunnen worden.

Let op: zodra een individueel grootboeknummer ingesteld wordt, heeft dit grootboeknummer een hogere prioriteit dan het grootboeknummer bij de basisinstelling, bij het aanmaken van een factuur!

Voorbeeld: “Werk derden” kan op een apart grootboekrekening geboekt worden. Of alle "omzet olie" kan apart op grootboekrekening geboekt worden. Of garantie werk, moet inzichtelijk zijn. Individuele grootboekinstellingen zijn altijd te vinden bij het betreffende artikel of artikelgroep, tarief of verrichting. Dit kan gewijzigd worden via tabblad Financieel of via tabblad Boekhouding van het betreffende artikel, artikelgroep, verrichting of tarief.

Als het tabblad Financieel of Boekhouding leeg is of het vinkje “Standaard gebruiken voor werkplaats” staat aan, dan zal er door CSS altijd gekeken worden naar de basisinstelling.

In geval van artikel, wordt eerst naar de instelling op artikelniveau gekeken. Indien dit  leeg is wordt er gekeken naar een grootboekrekening bij de artikelgroep (indien van toepassing) en daarna pas naar basisinstelling.

Wijzigen individuele instellingen:

 • Muteer artikel via:

Magazijn > dubbelklik op een gewenst artikel > tabblad Financieel

 

 

 • Muteer artikelgroep via:

Magazijn > knop Artikelgroepen beheren > dubbelklik op Artikelgroep > tabblad Financieel

 

 • Muteer verrichting via:

Menu Werkplaats > Beheer verrichtingen/werkzaamheden > dubbelklik op de gewenste verrichting > Tabblad Boekhouding

 

 

 • Muteer tarieven via:

Menu Werkplaats > Beheer tarieven/arbeidsloon

 

Grootboekrekening aanmaken

Een grootboekrekening kunt u op diverse plaatsen aanmaken. Tevens kan de juiste soort aangegeven worden. (normale verlies/winst, balansrekening, intern tegenrekening, garantie tegenrekening).

Zorg er wel voor dat bij het aanmaken van een grootboekrekening in CSS, deze rekening ook aanwezig is in de boekhouding.

De stamgegevens, de complete lijst is  als volgt te vinden:

Via menu Boekhouding > Grootboekrekeningen

  

Vanuit elk grootboekrekening instel scherm kan, zoals in hierboven beschreven is, een grootboekrekening aangemaakt worden.

Bijvoorbeeld via muteren artikel, tabblad Financieel, vergrootglaasje klikken:

 

Omzetrekening (balans of winst en verlies)

Tijdens het aanmaken van een grootboekrekening kunt u kiezen voor de soort, verlies en winst of balans.

 • Verlies en Winst wordt gebruikt voor elke omzetrekening in CSS.
 • Balans wordt gebruikt bij voorraadboekingen (artikelvoorraad en voertuigvoorraad).

 

Tegenrekening (garantie of intern)

Indien er een factuur met interne regels en/of garantie regels wordt gefactureerd en doorgestuurd naar de boekhouding, dient er ook een tegenboeking plaats te vinden.

Deze tegenboeking stuurt CSS in 99% van de boekhoudkoppelingen aan. Hiervoor dienen dan wel de benodigde tegenrekeningen aangemaakt en ingesteld te worden.

Zet het vinkje aan bij welke soort tegenrekening dit grootboeknummer behoort.

Een grootboekrekening kan voor zowel intern als ook tegelijk voor garantie tegenboekingen gebruikt worden. In dat geval zet u beide vinkjes.


 

Tegenrekeningen instellen (t.b.v memoriale tegenboekingen)

Interne en garantie omzet behoeft te alle tijden een tegenrekening.

 • Bij intern is het simpel, omzet die op intern geboekt wordt, dient ook één op één tegen geboekt te worden (memoriaal boeking).
 • Bij garantie is het standaard (100% garantie) exact dezelfde werkwijze als interne boeking.
 • Bij garantie die gedeeld is (bijvoorbeeld 50% voor garage, 50% voor klant) wordt dus maar 50% van de regelprijs naar garantie geboekt, maar ook 50% tegen geboekt. De overige 50% wordt op de normale omzet (op de debiteur) geboekt.

De standaard interne en garantie tegenrekening wordt in onderstaand scherm ingesteld:

1. Via menu Boekhouding > Werkplaatsfacturatie:

 

 

2. Via menu Boekhouding > Intern/garantie tegenrekening.

De boeking van de kosten van de interne en garantieboeking kan verder uitgesplitst worden in:

 

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.