Betaalwijzen instellen


Druk nu op groene + ("Nieuwe Betaal wijze"):

Vul nu de gegevens in voor het aanmaken van een "Betaalwijze":

Door het vinkje aan te zetten bij "doorsturen naar boekhouding", worden alle betalingen van een bepaalde dag, nadat deze dag is verstreken, met het doorsturen van de facturen, doorgestuurd naar de boekhouding naar het grootboekrekeningnummer dat vermeld is bij "Tussenrekening".

mceclip0.png

 

Met een klik op het vergrootglas achter "Tussenrekening" kan een grootboekrekeningnummer geselecteerd worden of een nieuw grootboekrekeningnummer worden aangemaakt. Dit nummer zal wel aanwezig moeten zijn in de boekhouding! Het nummer mag geen grootboekrekening van Kas of Bank zijn, het zal dus een tussenrekening moeten zijn.

HIERVOOR MOGEN GEEN GROOTBOEKREKENINGEN GEBRUIKT WORDEN VAN DE KAS- OF BANKREKENINGNUMMERS  ZELF!

Door het volgende vinkje aan te zetten bij "Doorsturen naar kasboek", worden de boekingen ook vermeld in een pin- of contant overzicht.

Klik op het vergrootglas achter "Pin" bij kasboek.

Daarna kan een "pin overzicht" of "contant overzicht" apart worden aangemaakt binnen het "kasboek".

Door het laatste vinkje aan te zetten, wordt de aangemaakte betaalwijze standaard geselecteerd bij het aanmaken van een factuur.

Dezelfde handelingen kunnen worden uitgevoerd voor betaalwijze "contant".

CSS geeft nu weer welke aangemaakte "Betaalwijzen" er zijn. Zijn alle betaalwijzen aangemaakt, druk op "Sluiten".


Ons advies is om geen betaalwijzen te maken voor "Online betalingen" en "Op Rekening". Dit zijn geen directe betalingen. Deze betalingen vinden namelijk plaats in de boekhouding!  Zolang de betaling niet is verwerkt in de boekhouding moet de openstaande post blijven bestaan.

Indien het toch gewenst is om de betaalwijze voor "Online betalingen" en/of "Op Rekening" te gaan gebruiken is het aan te bevelen om het vinkje bij "doorsturen naar de boekhouding" NIET aan te zetten.

mceclip1.png

 

Met behulp van het volgende scherm kan eenvoudig een controle worden uitgevoerd of alle pinbetalingen van de betreffende dag zijn verwerkt in CSS. Met andere woorden is het aantal pinbonnetjes gelijk aan het aantal facturen van die dag die met pin betaald zijn.

mceclip0.png

Het bedrag van kolom "bedrag bladzijde" is het totaal van de regels eronder, gespecificeerd per factuur.

mceclip3.png

 

Controle overzicht in rapportvorm weergegeven.

Een extra controle mogelijkheid van de pin en contante betalingen is:

Kies de juiste periode.

Kies "voorbeeld" of "afdrukken".

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.