Extra mailing filters

Tijdens het aanmaken van een mailing komt u dit scherm tegen om een “Extra Filter” toe te voegen:

U ziet bovenaan, wat voor soort mailing het is:

Vervolgens kunt u kiezen naar wie deze mailing gaat:

Stel u wilt een “commerciële mailing” doen. Moet u dit aanvinken. Let op: Echter moet dit wel bij de klant aangevinkt staan:

U kunt nu “filter(s)” toevoegen. Druk nu op “+Toevoegen”:

U ziet hier de verschillende “Filters”. Aan de hand van een sleepbalk kunt u hierin zoeken. Selecteer met dubbelklik de “filter” die u wilt hebben. In het voorbeeld kiezen we de “Filter” “DAT_LBEZ (Datum laatste bezoek):

U moet nu een waarde mee geven aan de “Filter”. U kunt dan kiezen uit:
1-> “Bevat tekst” (Bijv. 07, zoek alles met 07),
2->”Is gelijk aan” (Bijv. 07, zoek alles wat hetzelfde is als 07),
3->”Tussen waarde” (Bijv. 06 en 08, zoek alles wat tussen 6 en 8 is):

U kunt bij “Soort filter” kiezen of “CSS” de “Filter” moet toepassen, kies dan “WEL”. U kan de “Filter” ook gebruiken om uit te sluiten. Dit houdt in dat op alles wordt gezocht behalve wat ingesteld staat in de “Filter”, kies dan “NIET”:

Heeft u alles ingesteld, druk dan op opslaan:

U kunt ook meerder filters achter elkaar aanmaken. De “Filters” komen dan onder elkaar te staan:

U kunt ook een “Filter” verwijderen. Dat doet u door de “Filter” te selecteren en op “Verwijderen” te drukken:

Als u dezelfde “Filters” vaker combineert, kunt u deze ook “opslaan”. Dit doet u door op de knop “Deze filterset opslaan” te drukken:

U moet de “Filterset” nu een naam geven en druk op "OK":

U kunt nu de “Opgeslagen filtercombinaties” zoeken aan de hand van een drop down menu:

Als u de “Filterset” niet meer gebruikt, kan u deze ook verwijderen. Selecteer de “Filterset” en druk op het “Rode kruisje”:

Als u op het “Rode kruisje” heeft gedrukt, krijgt u een pop-up. Deze pop-up is een waarschuwing of u zeker weet dat u de “Filterset” wilt verwijderen. Druk op “Ja” als u de “Filterset” echt wilt verwijderd en anders drukt u op “Nee”:

Als u alle “Extra filters” heeft ingesteld, drukt u op “Verder”:

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.