Automatisch pauze instellen

De "Pauze" is alleen in te stellen voor alle werknemers tegelijkertijd!

Ga naar "Agenda" en dan "Instellingen":

Ga naar "Werkplaats":

Kies nu de dagen waar de "Pauze" voor geldt:

Vul nu de "Tijden" in van werknemers. (Als de baas de pauze niet betaald dan "Eigen tijd" aanvinken):

Druk op "Opslaan":

Ga nu naar "Werkplaats"-->"Urenverantwoording" en dan "Klokken instellingen":

Vink nu aan "Automatisch bij pauzes in/uit klokken":

Is dit voor "Alleen inplanbaar personeel" dan vink die ook aan:

Wilt u "geluidssignaal", kies dan wanneer "Begin"/"Einde" of "Beide":

Druk nu op "Opslaan" en alles is ingesteld:

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.