Het nieuwe APK afmelden

De RDW voert per 1 april 2017 in het kader van de RGT (Risico Gestuurd Toezicht) fase 2 release een aantal wijzigingen door.

Een daarvan is de gebrekenlijst bij APK. De gebrekenlijst bij APK wordt aangepast aan de Europese richtlijnen. Deze zal dan zo’n kleine 600 gebreken bevatten. Hiermee wijzigt ook de manier van het selecteren van een gebrek en de structuur van de gebrekenlijst. Deze aanpassing is van invloed op de RDW diensten Raadpleeg voertuig en APK.

Dit document beschrijft de eisen die de RDW stelt aan de manier waarop de gebreken geselecteerd moet worden en weergegeven moet worden.

De eisen van de RDW voor de selectie van de gebreken.

RDW stelt een aantal eisen aan hoe de gebreken geselecteerd moeten worden door de keurmeester.

  • De RDW wil in geen geval dat de APK keurmeester zelf moet gaan zoeken naar het juiste gebrek in de volledige lijst. Daarom is de gebrekenlijst nu opgebouwd in niveaus. Via deze niveaus moet de keurmeester uitkomen op het eindniveau, niveau 3. Hierbij mogen niet meer dan 15 items getoond worden.
  • De RDW verplicht een zoekfunctie in het beginscherm, waarmee de keurmeester snel naar het juiste gebrek item kan gaan. Deze zoekfunctie moet werken op tekst, maar ook op artikelnummer. Als iemand bijvoorbeeld “band” of “27” intypt, moet alles van de banden getoond worden.
  • De keurmeester moet vooraf aan kunnen geven wat de voertuigsoort is, dus een personenauto, bedrijfsauto, driewieler, land- of bosbouwtrekker of aanhangwagen. Hierdoor worden alleen de items uit de lijst getoond die betrekking hebben op die categorie voertuigen. Dit voorkomt foutieve meldingen en een compactere lijst.
  • De gebrek-code/id mag niet meer aan de eindgebruiker getoond worden. Dit is nu een “intern” nummer tussen geautomatiseerde systemen.


Voorbeeld van zoeken in niveaus:

1 Voertuigsoort P (Personenauto)
2 Sorteersleutel 0 C (Algemeen)
3 Sorteersleutel 1 C0 (Voertuiggegevens)
4 Sorteersleutel 2 C01


Gevonden gebreken:

Code Omschrijving
021 Voertuig komt niet overeen met register (geen VIN) 5.*.1
022 Gasinstallatie (gedeeltelijk) aanwezig, niet in register 5.*.1

 

Het nieuwe APK afmeldscherm

Onderstaand een screenshot van het nieuwe APK afmeldscherm.

001.png

Hier selecteert u eerst of het om een goedkeur of afkeur gaat. Standaard staan beide opties uit en zodra er een optie is gekozen wordt ook de treeview (rechterkant van het scherm) gevuld met de betreffende gebreken.

002.png

 

Zoeken/filteren in de gebrekenlijst

Selecteer vervolgens het soort voertuig. Standaard geeft CSS hier ‘Personenauto’ aan. Als u een voertuigsoort kiest zullen alleen die gebreken getoond worden voor de betreffende voertuigsoort.

003.png

Bij het veld zoeken kunt u nog filteren op ‘Adviespunten’, ‘Opmerkingen’, ‘Reparatieadvies’ of een eigen zoekopdracht.

004.png

Hieronder ziet u een screenshot waar als voorbeeld is gefilterd op ‘Adviespunten’.

005.png

U kunt zelf ook nog zoeken in de gebreken. (Op de achtergrond wordt er gezocht in de omschrijving en het artikelnummer van het gebrek. Zo moet er met de code 27 alles van banden gevonden worden. Als u ‘band’ ingeeft als zoekterm zullen er meer items gevonden worden aangezien er meerdere omschrijvingen zijn waarin dit woord voorkomt.)

006.png

 

Gebreken toevoegen

Als u dubbelklikt op een item in de treeview met gebreken, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U krijgt een tussenscherm waarin u het aantal kunt aanpassen en eventueel een toelichting kunt invullen. (In het geval van een APK afkeur melding kunt u ook nog het soort gebrek kiezen (reparatie of afkeurpunt)).
  • Als het gebrek al eerder geselecteerd is dan wordt meteen het aantal met 1 opgehoogd.

007.png

008.png

Uitzondering hierop zijn de opmerkingen. Deze worden zonder tussenscherm toegevoegd, omdat u hier geen toelichting en aantal kunt aangeven.

 

Gebreken verwijderen/aanpassen

Een gekozen gebrek kunt u verwijderen via het ‘kruisje’.

009.png

Een gekozen gebrek kunt u aanpassen via het ‘potlood’.

010.png

Als de auto goed gekeurd wordt, dan kunt u alleen reparatiepunten aangeven.

011.png

Hieronder ziet u een voorbeeld waar een adviespunt en een opmerking zijn toegevoegd.

012.png

Indien u kiest voor de optie ‘Opslaan’ worden de gegevens opgeslagen, en keert u terug naar het APK hoofdscherm. Als u kiest voor ‘Afmelden’ zal de APK melding daadwerkelijk worden doorgestuurd naar de gekozen RDW provider.

 

Het APK hoofdscherm

Ook het APK hoofdscherm is aangepast. De 4 memovelden zijn vervangen door één lijst met alle gekozen gebreken.

013.png

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.