Automatisch toewijzen rendement

Bij het "Automatisch toewijzen" gebeurt het volgende : 


1. Er wordt eerst gecontroleerd of er al iets van uren is toegewezen.  Als er al uren zijn toegewezen dan doet de knop niets.
(Hiervoor wordt gekeken in de tabel "URENVERDEEL".  Er wordt gezocht op WONR en als er een regel gevonden wordt waarvoor het veld "UREN" ongelijk is aan 0 dan wordt er niets gedaan.)


2.  Vervolgens halen we de gegevens van de monteurs op.  (welke monteurs hebben geklokt en hoe lang)

3. Daarna halen op wat er op de werkkaart staat. (aantal uren = tarieven en verrichtingen)

Er wordt nog verschil gemaakt tussen : 
* Meer uren geklokt dan op de werkkaart  (= Rekenvoorbeeld 1)
* Meer uren (of gelijk aantal uren) op de werkkaart dan geklokt  (= Rekenvoorbeeld 2)

Rekenvoorbeeld 1:

We gebruiken hierbij de volgende getallen : 

Totaal geklokt rendement  = Som van de geklokte uren per monteur * (rendement/100)
Totaalgeklokt  = som van alle geklokte uren van alle monteurs
Aandeel uren exclusief rendement  = Het aandeel van de geklokte uren per monteur t.o.v. het totaal aantal geklokte uren
Aandeel uren inclusief rendement = Het aandeel van de geklokte uren per monteur t.o.v. het totaal aantal geklokte uren rekening houdend met het rendement.

Dus : 
monteur Blije met 200% efficientie:
Totaal geklokt rendement monteur Blije = 8 uur * (200/100) = 16
Totaal geklokt rendement monteur Amerongen = 1 uur * (100/100) = 1

Het totaal geklokt rendement is dan : totaal geklokt rendement monteur Blije + totaal geklokt rendement monteur Amerongen  --> 16 + 1 = 17

--> Totaal geklokt rendement = 17
Het geklokt rendement is groter dan totaalgeklokt (Meer geklokt dan op werkkaart)

Het totale aantal geklokte uren = 1 + 8 = 9 uren  --> Totaalgeklokt = 9


Aandeel uren exclusief rendement  = Aantal geklokte uren per monteur / totaalgeklokt.

Voor monteur Amerongen is dit :   1 / 9
Voor monteur Blije is dit : 8/9


Aandeel uren inclusief rendement = geklokte uren monteur * (rendement/100) / totaal geklokt rendement

Voor monteur Amerongen is dit : 1 * (100/100) / 17  = 1/17  = 0.058
Voor monteur Blije is dit : 8 * (200/100)/17 = 16/17 = 0.94117


In totaal is er 9 uren geklokt en monteur Blije heeft hier een aandeel van 0.94117 voor zijn rekening genomen  

Dus geldt hier  : 0.94 * 9 = 8.47 uur

Voor monteur Amerongen geldt : 0.058*9 = 0.5294 uur

Voor monteur Blije geldt dus dat hij 8 uur geklokt heeft dus heeft hij rendement van (8.47/8)*100% = 105.875% = 105.88%
Voor monteur Amerongen geldt dat hij 1 uur geklokt heeft dus is het rendement ( 0.5294/1)*100 = 52.94%
Tweede rekenvoorbeeld:

Efficientie monteur Amerongen = 100%
Efficientie monteur Blije = 5%

Totaal geklokt rendement monteur Blije = 8 uur * (5/100) = 0.4
Totaal geklokt rendement monteur Amerongen = 1 uur * (100/100) = 1


Totaal geklokt rendement = 0.4 + 1 = 1.4

Dit aantal uren is kleiner dan de daadwerkelijk geklokte uren.  (= Meer uren op de werkkaart dan geklokt)

Alle regels worden nu gevuld met de beschikbare uren.


Hiervoor geldt nu :
Totaal op wo (regel)  - totaal tot nu toegewezen (incl rendement berekening)
(Per monteur wordt het % van het totaal aantal geklokte uren ook verrekend.)

De formule is :
Geklokte uren van monteur * (Efficientie/100) * %uren op de werkkaart  
(% uren = Uren van werkkaartregel * 100 / totaal aantal uren werkkaart
In dit geval dus : 9 uur * 100 / 9 uur = 100% )


Voor monteur Amerongen geldt :  (1 * (100/100))*(9*100/9)/100 = 1 uur
Voor monteur Blije geldt : (8 * (5/100))*100/100 = 0.4 uur

Totaal geklokt rendement nieuw wordt : 1 + 0.40 = 1.40 uur

Er blijven dus van de in totaal 9 geklokte uren nog : 9 - 1.4 = 7.6 uren over.
Resturen = 7.6 uur

Deze moeten verdeeld worden onder de beschikbare monteurs op basis van het aantal uren exclusief rendement.

Aandeel uren exclusief rendement  = Aantal geklokte uren per monteur / totaal geklokt.

Voor monteur Amerongen is dit :   1 / 9
Voor monteur Blije is dit : 8/9

Het aantal resturen per monteur = Resturen * aandeel uren exclusief rendement monteur

Voor monteur Amerongen is dit :  7.6 * 1/9  = 0.844 uur
Voor monteur Blije is dit :  7.6 * 8/9 = 6.755 uur

Rekening houdend met het aantal uren (geklokt rendement) wordt het nu : 

Voor monteur Amerongen : 1 uur + 0.844 uur = 1.8444 uur 
Voor monteur Blije  : 0.4 uur + 6.755 uur = 7.155 uur


Voor monteur Blije geldt dus dat hij 8 uur geklokt heeft dus heeft hij rendement van (7.155/8)*100% = 89.4444 = 89.44%
Voor monteur Amerongen geldt dat hij 1 uur geklokt heeft dus is het rendement ( 1.844/1)*100 = 184.444 = 184.44%

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.