facturen (werkplaats en of auto in en verkoop) opnieuw klaarzetten voor de boekhouding

mceclip1.png

Het klaarzetten van facturen van de werkplaats of van de auto in- en verkoop werkt op dezelfde wijze.

 

mceclip7.png

mceclip2.png

 

Het is mogelijk om met de knop mceclip3.png een begin en einddatum op te geven van de dagen waarvan de facturen opnieuw klaar gezet moeten worden.

mceclip4.png

Ook is het mogelijk om vanaf een bepaald factuurnummer van t/m te selecteren.

mceclip5.png

mceclip6.png

Vul het laagste en het hoogste factuurnummer in.

 

Daarnaast is het mogelijk om met de muis een of meerdere facturen te selecteren zoals in de rode kaders in onderstaande scherm is aangegeven,(blauw gemarkeerd).

mceclip8.png

 

mceclip0.png

 

Na deze selectie mogelijkheid moet er altijd op de knop "zet klaar" geklikt worden.

Dan pas zijn de facturen opnieuw klaargezet.

Daarna kunnen de facturen opnieuw worden doorgestuurd naar de boekhouding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.