Snelstart foutmelding BOE-0082 - Een btw-soort ontbreekt, of komt niet overeen met de btw-soort van de grootboekrekening

Oorzaak:

Onderzoek eerst of het grootboeknummer goed is ingesteld bij CSS. 
Indien dit wel goed is ingesteld, dan moet er gekeken worden in Snelstart.

Bij het aanmaken van de grootboekrekening 8xxx is niet de juiste functiecode gekozen.

Oplossing:

Bijvoorbeeld in Snelstart is grootboekrekening 8xxx met een andere functiecode dan 12 aangemaakt.

indien op deze rekening al boekingen staan , kan deze functiecode niet meer gewijzigd worden.

Hernoem deze rekening bijvoorbeeld naar naar nog niet bestaand nummer.

Maak een nieuwe grootboekrekening 8xxx aan functiecode 12.

 

De vermelde grootboekrekeningen zijn voorbeelden. Deze kunnen afwijken van uw administratie.

 

Bij grootboekrekeningen voor omzet:

 

Voor grootboekrekeningen voor de inkoop:

 

 Voor grootboekrekeningen met voorraad met BTW:

 

Voor grootboekrekeningen met voorraad met MARGE auto met daaraan gekoppeld de voorraadrekeningen in 7000 reeks.

 

 

Hieronder zijn alle beschikbare functiecodes van Snelstart vermeld.

 

 

functienummer

omschrijving

rubriek

0

diversen

 

1

dagboek Kas

 

2

dagboek Bank

 

3

dagboek Postbank

 

4

dagboek Verkoop

 

5

dagboek Inkoop

 

7

dagboek Memoriaal

 

8

dagboek Balans

 

10

verkopen/omzet onbelast

rubriek 1e

11

verkopen/omzet laag exclusief btw

rubriek 1b

12

verkopen/omzet hoog exclusief btw

rubriek 1a

13

verkopen/omzet overig exclusief btw

rubriek 1c

21

btw af te dragen laag verkopen

 

22

btw af te dragen hoog verkopen

 

23

btw af te dragen overig verkopen

 

24

btw af te dragen verlegd verkopen

 

25

btw te vorderen verlegd verkopen

 

26

btw af te dragen globalisatie laag

 

27

btw af te dragen globalisatie hoog

 

28

btw af te dragen globalisatie overig

 

30

inkopen/kosten alle btw tarieven

rubriek 5b

31

inkopen/kosten laag exclusief btw

rubriek 5b

32

inkopen/kosten hoog exclusief btw

rubriek 5b

33

inkopen/kosten overig exclusief btw

rubriek 5b

34

Vraagposten inkopen exclusief btw

rubriek 5b

41

btw te vorderen laag inkopen

 

42

btw te vorderen hoog inkopen

 

43

btw te vorderen overig inkopen

 

44

btw af te dragen verlegd inkopen

 

45

btw te vorderen verlegd inkopen

 

61

inkopen import binnen EU laag

rubriek 4b

62

inkopen import binnen EU hoog

rubriek 4b

63

inkopen import binnen EU overig

rubriek 4b

71

inkopen import buiten EU laag

rubriek 4a

72

inkopen import buiten EU hoog

rubriek 4a

73

inkopen import buiten EU overig

 rubriek 4a

80

verkopen export binnen EU

rubriek 3b

81

verkopen export buiten EU

rubriek 3a

82

oninbare vorderingen

 

83

herrekening/correcties

 

84

installatie/televerkoop binnen EU

 

85

BPM verkoop

 

86

BPM inkoop

 

87

BPM voorraad

 

88

Dienstverlening binnen EU

rubriek 3b

91

verkoop globalisatie laag

rubriek 1b

92

verkoop globalisatie hoog

rubriek 1a

93

verkoop globalisatie overig

rubriek 1c

94

inkoop globalisatie laag

rubriek 1b

95

inkoop globalisatie hoog

rubriek 1a

96

inkoop globalisatie overig

rubriek 1c

97

Btw globalisatie

 

100

kredietbeperking verkopen

 

101

kredietbeperking inkopen

 

102

betalingskorting

 

110

tussenrekening betalingen

 

111

onbekende betalingen

 

112

Kruisposten

 

120

betaalwijze contant

 

121

betaalwijze elektronisch

 

130

Winstboeking

 

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.