Snelstart foutmelding BOE-0021 - Het factuurnummer bestaat al

Oorzaak:

Het factuurnummer is in Snelstart al gebruikt.

Oplossing:

Het factuurnummer kan al gebruikt zijn om de betaling handmatig te boeken voor dat de factuur is doorgestuurd.

De ingevoerde regel met het betreffende factuurnummer in Snelstart zal aangepast moeten worden door een aanvulling met “-A” etc. toe te voegen aan het originele factuurnummer.

Het factuurnummer moet uniek zijn in de administratie.


BOE-0069 - De opgegeven BTW is niet geldig.

Oplossing:

Btw-soort is niet correct.

inkopen nul: bijv. 7000 functiecode 30

idem voor alle andere rekeningen:

inkopen laag: bijv. 7001 functiecode 31

inkopen hoog: bijv. 7002 functiecode 32

inkopen overig: bijv. 7003 functiecode 33

inkopen import binnen EU laag: bijv. 7010 functiecode 61

inkopen import binnen EU hoog: bijv. 7020 functiecode 62

inkopen import binnen EU overig: bijv. 7030 functiecode 63

inkopen import buiten EU laag: bijv. 7030 functiecode 71

inkopen import buiten EU hoog: bijv. 7040 functiecode 72

inkopen import buiten EU overig: bijv. 7050 functiecode 73

verkopen nul: bijv. 8000 functiecode: 10

verkopen laag: bijv. 8001 functiecode 11

verkopen hoog: bijv. 8002 functiecode 12

verkopen overig: bijv. 8003 functiecode 13

verkopen intern: bijv. 8004 functiecode 0

verkopen export binnen EU: bijv. 8010 functiecode 80

verkopen export buiten EU: bijv. 8020 functiecode 81

verkopen Dienstverlening binnen EU: bijv. 8030 functiecode 88

BOE-0080 - Voor deze klant is boeken op een omzetrekening voor EU niet toegestaan.

Oplossing:

BOE-0081 - Er is geen grootboekrekening aanwezig voor de volgende grootboek functies.

oplossing:

Er is geen grootboek aanwezig voor btw te vorderen overig (inkopen).

BOE-0082 - Een btw-soort ontbreekt, of komt niet overeen met de btw-soort van de grootboekrekening.

Het betreft hier een inruilauto met BTW.

Oplossing:

Voor de volgende grootboeken ontbreekt de btwboeking: 3440 Voorraad auto's BTW

Het bestaande grootboeknummer gewijzigd in snelstart naar 3441 vervolgens in snelstart nieuwe grootboek aangemaakt met 3440 met functie 0.

BOE-0082 - Een btw-soort ontbreekt, of komt niet overeen met de btwsoort van de grootboekrekening.

Details: Voor de volgende grootboeken ontbreekt de btwboeking: 8013 Omzet werkplaats

????????????????????????????????????

Details: Voor de volgende grootboeken ontbreekt de btw-boeking: 2030 Voorraad BTW autos. LET OP voor de functiecode.

dubbelklik op 3 Export/import binnen EU en vul de juiste grootboekgegevens in.

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.