SilverDAT (VWE)

SILVERDAT (VWE)

Voor het berekenen van reparatiekosten (van schade aan een voertuig) heeft men bij VWE een calculatiemodule ontwikkelt met de naam “SilverDAT calculateBasis”.

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken vanuit CSS moet men eerst een aantal dingen instellen nl.:
- Bij de werkkaart instellingen moet men een verrichting voor de materiaalkosten en bijkomende kosten aangeven. (zie Figuur 33)


Figuur 33 (Werkkaart instellingen -> SilverDAT verrichtingen)

- Bij het VWE account moet men aangeven dat men gebruik wenst te maken van de SilverDAT functionaliteit door het overeenkomstige vinkje aan te vinken. (zie Figuur 34)


Figuur 34 (Wijzigen VWE account -> mogelijkheid om SilverDAT functionaliteit uit/aan te zetten)

- Onderaan de werkkaart moet men vervolgens nog de “SilverDAT knop” (met het VWE logo) toevoegen aan de lijst met beschikbare koppelingen. (zie Figuur 35)


Figuur 35 (Toolbar onderaan de werkkaart -> SilverDAT knop (met VWE logo))

In CSS is nu alles correct ingesteld voor het gebruik van de SilverDAT calculatie module.

Het aanroepen van de calculatie module gaat als volgt:

- Druk in CSS (vanuit een werkkaart) op het knopje met het VWE logo. (zie Figuur 35)

Het SilverDAT calculatie menu (zie Figuur 36) zal dan verschijnen.


Figuur 36 (SilverDAT calculatie menu)

Zodra men op de knop “Nieuwe Calculatie” klikt zal er een web browser geopend worden (buiten CSS om) waarin de calculatiemodule gestart wordt. (Men kan dan alle benodigde gegevens invullen ? zie Figuur 38.)
In CSS ziet men tegelijkertijd een melding op het scherm. (zie Figuur 37)


Figuur 37 (Melding nadat men op de “Nieuwe Calculatie” knop heeft gedrukt)

Het is wel belangrijk dat men deze melding niet weg zomaar weg klikt, maar wacht totdat de online calculatie volledig is ingevuld. (Als de calculatie volledig is ingevuld wordt er automatisch naar de website van CarSystems B.V. genavigeerd in de web browser.)


Figuur 38 (SilverDAT calculatie module VWE)

Zodra men de online calculatie heeft afgerond en dit ook in CSS heeft aangegeven (door op de “Ja” knop te klikken in de melding ? Figuur 37) dan worden de bijbehorende onderdelen, verrichtingen etc. op de werkkaart geplaatst. (zie Figuur 39)

Als men al een calculatie heeft uitgevoerd voor een werkkaart dan ziet het SilverDAT menu in CSS er iets anders uit. Er is dan een knop bijgekomen “PDF openen calculatie”. Middels deze knop zal het resultaat van de calculatie worden opgehaald in PDF formaat. (zie Figuur 40)


Figuur 39 (Werkkaart in CSS met hierop de onderdelen van de calculatie -> bedrag komt overeen met pdf)


Figuur 40 (SilverDAT calculatie menu)

Aandachtspunt:

In CSS moet men wel aangeven dat de BTW berekent moet worden over het totale factuurbedrag. (zie Figuur 41)
Als men de BTW in CSS laat berekenen op regelniveau dan krijgt men verschillen in de eindbedragen tussen CSS en het PDF document van VWE.


Figuur 41 (Facturatie instellingen -> BTW berekenen over het totale factuurbedrag)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.